Wat is een wachternetwerk? Een wachter is iemand die iets overziet, bewaakt, signalen geeft en actie onderneemt bij gevaar. Wachternetwerken zijn relatienetwerken waarin ieder die daaraan deelneemt een rol van verdieping, bewaking en voorbede krijgt binnen een aangewezen of aangenomen gebied of onderwerp. 

Voor Huis van Gebed Twente is het belangrijkste onderwerp of gebied de eenheid van de Gemeente van Jezus Christus.
 
We gebruiken daarvoor graag het beeld van een muur. Gezamenlijk gebed vormt een geestelijke muur om de Gemeente, de levende tempel, van Jezus Christus. Als er geen muur (gebed, voorbede) is, dan is wat daarbinnen is (de tempel, de Gemeente) kwetsbaar en kunnen er vijanden binnenkomen om verdeeldheid en verwarring te zaaien.

Wachters staan op de muur om de zwakke plaatsen (bressen) te bewaken. Een muur zonder wachters (wakers) bestaat niet, maar waar wachters zijn, wordt aan de muur gebouwd.


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]