Waarover de wacht houden? 

Het voorbeeld van een muur komt uit het boek Nehemia.

Daar was de muur (ook) in een erbarmelijk slechte staat. 

Waarom was het zo belangrijk voor Nehemia om een goede muur te hebben? Wat moest er beschermd en bewaakt worden? 

Het antwoord ligt in de jaren daarvoor, na de terugkeer van de eerste ballingen.
Het eerste wat er gebeurt (na gebed van één man – Daniël) is dat de joden terug mogen gaan, allereerst om de tempel te herbouwen. 

Zonder tempel geen eredienst. 

Daarna wordt de eredienst hersteld door Ezra, en als laatste komt Nehemia om de muur te herstellen. 

De muur moet er dus zijn om de tempel en de eredienst te beschermen en te bewaken tegen vijanden. Eensgezindheid en zuiverheid van het volk is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Nehemia mobiliseerde de leiders en familiehoofden van het volk om dit werk aan te pakken. 

Op dezelfde manier is het onze taak om de levende tempel, de Gemeente, en de eredienst aan God daarin, te beschermen en te bewaken. De zuiverheid en kracht van de dienst aan God vindt zijn fundament in eenheid met Jezus Christus, en in Jezus met God onze Vader. De Naam van God, zijn grootheid in Jezus Christus komt uit in onze eenheid (Joh.17:11b: … opdat zij allen één zijn, gelijk Wij één zijn). 

Voor die eenheid, tempel, liefde, eredienst willen wij de muur herbouwen, en die is hard nodig.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]