Visie Eenheid


Wij geloven dat het Koninkrijk van God zichtbaar wordt in het Lichaam van Christus. Het Lichaam van Christus bestaat uit allen die in Hem geloven en Hem willen volgen. Het volgen van Jezus houdt in dat we op drie plaatsen de gemeenschap (relaties) zoeken:

1. de relatie met God;
2. de relatie met andere gelovigen;
3. de relatie met de wereld om het evangelie door te geven.

Als deze verbondenheid groeit, ontstaat er bewogenheid en passie voor God en onze naaste. Dit is eenheid die zichtbaar wordt.
Door gebroken relaties zal Gods Geest, die in ons als in zijn tempel wil wonen, zich ook niet kunnen bewegen. Wil Gods Geest kunnen bewegen, dan is dat afhankelijk van ons geloof en onze bereidheid tot onderlinge liefde en eenheid.
Jezus verlangde zelf naar eenheid; dit sprak Hij uit in zijn laatste rede vlak voor zijn sterven (Joh.17).

Als we nu om ons heen kijken, ziet de wereld verdeeldheid van de christenen. Dit gaat ten koste van de kracht van het evangelie. Jezus zei: Een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, zal geen stand kunnen houden. Dit geldt ook voor ons gelovigen.
Wij zijn ervan overtuigd dat God werkt aan de vernieuwing van deze eenheid als we daarvoor samen bidden.

Als Huis van Gebed Twente willen we door het stimuleren van gebed en aanbidding samen met alle gelovigen de eenheid met God en elkaar terugontvangen. We bidden en geloven dat God Zijn wil daardoor zal openbaren, zodat we die samen kunnen gaan doen.

Wat moeten we doen?

1. Samen naar God
Samen tijd geven aan de intimiteit met God. Aanbidden en verootmoedigen.
Samen voor elkaar bidden; nood van anderen centraal, geen eenzaamheid meer.
Samen danken; Gods genade en daden centraal.

2. Samen naar de wereld
Wij geloven dat een opwekking in Nederland uitblijft doordat o.a. het Lichaam van Christus verdeeld is. Er zit een grote kracht verborgen (belofte in Joh.17) in het gezamenlijk getuigen voor de wereld.

Hierin zien we een volgorde en een plaats. De geestelijke realiteit is dat wij een middelaar plaats (priester) hebben om mensen bij God te brengen. Deze plaats hebben wij ieder persoonlijk, maar juist ook als gemeenschap van onze Heer Jezus Christus.
Het begint in zijn tegenwoordigheid waardoor we elkaar zien en aanvaarden in Jezus Christus. Die eenheid geeft kracht aan het evangelie als een levend getuigenis.

Gods sleutel voor eenheid: gebed!

Wij geloven dat als we in eenheid ons gaan verootmoedigen en bidden, God gaat omzien naar ons land en Zijn gemeente.

2 Kronieken 7:14
Als Mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt, en zij bidden, Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land herstellen.

 

 

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]