Strategie 
Huis van Gebed
Een huis van gebed is een plaats en een gemeenschap. Een gemeenschap waarin iedereen die gelooft in Jezus Christus, in verbondenheid en eenheid, zich aan God en aan elkaar toewijdt. Het is een plaats waar God wil wonen, een ontmoetingsplaats die ruimte en uiting geeft aan het verlangen naar gezamenlijke aanbidding en voorbede.

Bidden voor strategie
Midden op het terrein van de Kroeze Danne in Delden is zich zgn "Stilte Kapel" welke dag en nacht beschikbaar is voor gebed en waar we structureel iedere vrijdagochtend samenkomen. Ook in Haaksbergen komen we iedere vrijdagavond samen, vooruitlopend op het 24-7 gebed, om strategie van de Heer te ontvangen.

Love Encounter
Enkele keren per jaar is er op de zondag een zgn Love Encounter.
's Middags is er een workshop met toerusting over het Huis van Gebed en is er veel ruimte voor ontmoeting.
's Avonds is er dan de aanbidding -en lofprijssamenkomst. Ons verlangen is dat mensen hier Gods manifeste Tegenwoordigheid ervaren. Hier geven wij hem alle glorie en ontvangen we strategie, bemoediging, genezing en bevrijding. 

Wachternetwerken
Een wachter is iemand die iets overziet en bewaakt. Wachternetwerken zijn relatienetwerken waarin mensen samen willen gaan staan voor hun gebied als geestelijke wachters en strijders in voorbede en gebed.
Als Huis van Gebed Twente willen we samen gaan bouwen aan deze vorm van netwerken. Er zijn al concrete samenwerkingsverbanden met bestaande gebedshuizen en locale gebedsgroepen.


School
We willen een toerustingprogramma opzetten voor gelovigen waarin eenheid en gebed centraal staan.


foto:School van Gebed 2006

Ondersteuning van gebed- en evangelisatie initiatieven
Zoals er zijn:
-
Landelijke week/dag van gebed 
-
ProChrist
- BusinessAlpha Twente
- Transformed Rijssen 
- Specifieke gebed -en voorbede manifestaties voor
landelijke
en regionale thema’s 

Gebed is een beweging en zet in beweging.
Het doel is dus eenheid en gebed laten groeien op de plaatsen waar de Heilige Geest ons zendt. Onze functie ligt in het tot bewustwording brengen van de kracht van gebed en eenheid. Daarnaast willen we met voorbede -en toerustingteams de natiën ondersteunen in en vanuit het Huis van Gebed Twente.

Samenwerking met kerken en interkerkelijke organisaties
We willen zoveel mogelijk samenwerken met bestaande bedieningen. 

Ef. 4:11-13
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 

God geeft door gaven en talenten aan Zijn gemeente de specialisten die we nodig hebben.
Als God een beweging door Zijn Geest inzet, dan ontstaat er honger. Zo zien we in deze tijd een prachtige gebedsbeweging over de hele wereld. De grootste weerstand bij deze gezamenlijke gebedsbeweging is verdeeldheid. Hierdoor ontstaat er verlangen (honger) naar eenheid.

In 2006 hebben we een School van Gebed gehad waarin 250 deelnemers toegerust werden in het gebed. Het jaar 2007 hebben we een jaar van bezinning en gebed gehad, waaruit het besluit is voortgekomen om een Huis van Gebed op de Kroeze Danne te beginnen. Maar het verlangen naar toerusting blijft. 

Op dit moment liggen de prioriteiten bij het Huis van Gebed en het creëren van wachternetwerken. Met name vanuit de wachternetwerken verwachten we scholing en toerusting te kunnen gaan opzetten.
 

 

 

 
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]