Word wakker, Mijn volk, word wakker! 


Word wakker, Mijn volk, word wakker!


Zie Ik kom spoedig. Ja, al 20 eeuwen klinkt dit woord, vanaf het moment dat Ik wegging. Ik kom spoedig, 2000 jaar zijn verstreken, 2 dagen. Dit is de 3e dag. Ik sta op, Ik kom.

Maar het geloof in Mijn komst is weggeëbd: het zal nog wel een tijd duren. Word wakker, Mijn volk, word wakker! Ik ben jullie Bruidegom. Wie gelooft, zal bij mij komen en Ik tot hem. Ik trek jullie, jullie zullen Mij stralend tegemoet gaan. Reinig je, was je kleren. Ontdoe je van alles wat je hindert. Ga Mijn liefde ervaren, dan ervaar je Mijn verlangen, Mijn verlangen naar jullie. Dan beleef je mijn komst heel anders, zoals Ik het wil. Dan kijk je reikhalzend uit.

Mijn volk heeft de liefde verloren en kijkt nu naar Mijn komst koel en zakelijk. Het zal wel duren, zo vaak is gezegd: dit is de tijd. Maar nu Mijn volk zullen jullie vol liefde verlangen naar Mij om Mij te ontmoeten. Uit liefde ga je je ontdoen van alles wat hindert, alles wat vuil is. Je zult snakken naar heling, heiliging. Je zult verlangen aan Mij gelijk te zijn.

Bouw elkaar op, kom samen in aanbidding en lofprijs. Ervaar mijn aanwezigheid te midden van jullie. Spreek het uit: “ik heb je lief, Jezus”. Zeg het: “ik ben van Hem en Hij verlangt naar mij”; wij hebben een levende Heer, een Bruidegom, die zo intens naar ons verlangt. Sta open, geef jezelf over.

Dit is de verkondiging, die Ik aan Mijn profeten geef in deze dagen. Dit is de opwekking: het ontstaan van een heilig toegewijd volk. Kom, nu is de tijd, aanbid Mij. Ontdoe je van alle zorgen en bezorgdheden. Te midden van de financiële wereldcrisis zul je je geen zorgen maken. Want Ik zorg, Ik heb alle rijkdom. Je zult geen gebrek lijden.

Verdrukking komt, benauwdheden, maar in de verdrukking zullen jullie die mij liefhebben, bloeien. De wereld zal zich verbazen, maar zich toch van jullie afkeren, als dwazen. Ze zullen mij niet eren. De wereld blijft mij afwijzen, zoals de wereld jullie afwijst.

Zoek niet naar erkenning van de wereld. Zoek niet naar het applaus van de wereld. Keer je af, want Babel zal vernietigd worden, ga uit. Dit uitgaan is: je niet besmetten, je ontdoen van alle dingen die de relatie met Mij in de weg staan. Volg Mij en je zult gezegend worden. Kus Mij en je zult leven en gezegend worden. Val aan mijn voeten, kus Mij, jullie Bruidegom. Kom in aanbidding, eer mij.

De boodschap zal indringender worden. Ik zend mijn profeten, die zullen jullie oproepen om heilig te leven. De profeten die de weg bereiden voor Mijn komst. Ken de profeten, die Mijn liefde verkondigen. De wereld heeft geen profeten nodig.

Jullie, Mijn Bruid, zijn het geweten van de wereld. Maar de wereld luistert niet. Jullie zullen de wereld oordelen, doordat je je uit de wereld terugtrekt, oordeel je de wereld. Doordat je niet meedoet, zal de wereld zich ergeren. De vleselijke naamchristenen zullen jullie vervolgen, jullie kritiseren en proberen dat jullie opnieuw vriendschap sluiten met de wereld.

Wapen je, bid, bid, aanbid, leef in Mijn tegenwoordigheid! 


13-07-2009, door: Wim de Vries

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]