Trek weg, trek weg, trek weg .....

Zeg tegen mijn volk:
 

Trek weg.
Trek weg, trek weg, trek weg uit de wereld. Gedraag je anders.
Jullie zijn teveel gelijkvormig aan de processen zoals die zich inde wereld ontwikkelen. Wereldsystemen, organisatiesystemen.
Jullie willen alles ook toepassen op kerken en gemeenten. Ontwikkelingsplannen, strategieën: laat ze los, kom in aanbidding tot Mij. 

Openbaring.
Ik zal openbaren wat jullie plaats is. In deze tijd van grote verwarring: plaats je onder Mijn Geest. Heersen is dienen, dienen is Mij aanbidden. 

Aanbidding.
Blijf op de plaats van aanbidding. Blijf op elkaar aangewezen, zorg voor elkaar. Zo worden jullie gewapend voor de dingen die gaan komen. Zo zijn jullie gewapend tegen de aanvallen van de Tegenstander. 

Onderscheidt.
De Tegenstander infiltreert onder jullie. Hij zendt valse leraren en valse profeten. Zij verleiden Mijn kinderen. Wees dus zeer waakzaam. Beproef alles wat namens Mij gesproken wordt. De Tegenstander imiteert alles. Hij is niet origineel. 

Waakzaam.
Wees dus waakzaam en let op. Wees eensgezind, ontmasker de infiltranten.

Kostbaar.
Jullie zijn kostbaar. Mijn Bruid is kostbaar. Ik koester haar. Sta op, doe je bruiloftskleed aan, maak je gereed. Sta onberispelijk en onbevlekt in deze wereld, verwacht Mij. Zo zullen jullie een getuigenis zijn. 

Eenheid.
De wereld zal erkennen dat jullie van Mij zijn. Mijn kinderen, wees in gebed, aanbid, vraag alles.
Laat je leiden door mijn Geest. Ja mijn kinderen, ik zeg dit dringend, want ik zie mijn verbrokkelde gemeente, verdriet is in mijn hart. 

Bidt.
Zit aan mijn voeten. Mijn kinderen heb elkaar lief, dien elkaar, spreek niet tégen elkaar, verhef je niet boven de ander. Als jullie zo, één in mij bij elkaar zijn, zal ik verschijnen, zal ik aanwezig zijn, jullie zullen de diepe intimiteit met mij ervaren.
Waakt, bidt. 


01-12-2009 door: Wim de Vries
 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]