Nooit verloren hut van David"Fathers Love" painted by Elske van 't Hof


Nooit verloren hut van David

Ooit vervallen,
maar nooit verloren.
Gescheurd.
Gebroken muren.
Vervallen door wanhoop.
Vervallen hut van David.

Kapot gebroken op de grond.
Uitgeput.
Vervallen, maar niet verloren.
Nooit verloren hut van David.

Want er is een antwoord in een verslagen moment van chaos.
In een verslagen moment van wanhoop.
Kapot gebroken op de grond.
Is daar het antwoord van bevrijding.
Gods belofte: Ik herstel!
In Glorie, gekroond met heiligheid.
In een kleed van zuiver liefde bent U daar, Yeshua.
Overwinnaar voor altijd.

In Glorie.
Liefdevol, maakt U gebrokenheid weer heel.
Liefdevol, richt U vervallenheid weer op.
Uw aanraking.
Uw zuiverheid.
Herbouwt de tempel, herbouwt de ooit vervallen hut van David
tot tempel van Uw Heiligheid.

Opgebouwd door zuiver liefde, door het offer van Uzelf.
Opgebouwd door overwinning.

Op deze plek de tempel van Uw heiligheid.
Opgericht door Glorie.
Op deze plek.
In Uw aanwezigheid.
Dit is mijn bestemming.
Hier wil ik U dienen.
Hier wil ik U aanbidden.
Elke dag.
Mijn leven lang. 

Door: Elske van 't Hof

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]