Mobilisatie


 foto: Bastiaan Frans
 
Shalom Eric Abbink,

Hier is dan de 'boodschap' van pastor Joh. Matutis uit Berlijn die ik in de ochtend van 30 november 2008 heb ontvangen en in de middag heb meegedeeld op de Kroeze Danne tijdens de workshop profetische aanbidding van "Love Encounter".

Met zegengroet,
Bastiaan Frans
 

Hallo,

De Heer gaf me een zeer belangrijk visioen. Ik moet jullie hiervan informeren. Wellicht is het belangrijk voor jullie en kan het jullie helpen?

Tijdens mijn gebed vanochtend gaf God me een visioen.
Hij liet mij zien een geweldige, wereldwijde “mobilisatie”

Ik zag mezelf langs een strand wandelen. Opeens klonk er een luid geluid, dat steeds sterker werd en steeds massiever. Het was niet het geluid van de zee of van de wind. Het was volledig stil buiten. Het zeewater was zo glad als een spiegel. Het diepe geluid dat klonk alsof de bergen op het punt stonden in te storten, een bonzend geluid dat ik tot nu toe nog nooit in mijn hele leven gehoord had, kwam van de andere kant van de oceaan, van ver weg. Het werd zo sterk en machtig dat de aarde begon te schudden en beven. Het klonk alsof er een diepe trompet werd geblazen. Ik had dit geluid nog nooit gehoord. De hele lucht vibreerde. Ik verschool mezelf in de duinen bij de oever, met mijn gezicht naar de grond, en wachtte om te zien wat er uit dit natuur spektakel zou komen.

Toen het geluid niet wilde stoppen, en het alleen maar sterker werd, zag ik mezelf beginnen met bidden in het visioen, en begon te spreken met mijn God. Toen hoorde ik een stem zeggen,
”Mijn kind, wees niet bevreesd. Dat is mijn mobilisatie roep, een signaal, van de andere wereld. Ik roep mijn mensen uit alle volken. Ik ben het die de aarde en de zee laat schudden. De zondaars en de goddelozen zullen voorbij gaan uit angst en de angstige verwachting van de dingen die komen gaan. Begrijp, mijn kind, dat al deze dingen door de financiële crisis zijn begonnen. Dat was alleen maar het begin van het einde. Het fundament van de huidige samenleving zal zo geschud worden dat de mensen alles zullen verliezen wat ze hebben opgebouwd en gespaard hebben tot nu toe. Alle infrastructuur en gezondheid zal op zijn tijd instorten. Het leven zal erg zwaar worden voor veel mensen. De algemene veiligheid zal oncontroleerbaar worden en er zal een vermenigvuldiging van criminaliteit zijn zodat het leven op aarde veelvuldig bedreigd zal zijn. Maar jij, die Mijn naam vrezen zal ik redden van dat einde. Ik houd mijn beschermende arm om je heen”

Alhoewel het windstil was en er zelfs geen kleine golf gezien kon worden op zee, was het geluid zo machtig dat mijn hart dreigde te stoppen met kloppen. Toen dacht ik bij mezelf, “Ik zal nu ook gaan sterven”. En toen zei de Heer tegen me:
“Mijn kind, wees niet bevreesd. Jij moet verder leven om Mijn werken te doen. Sta op, ga naar huis en vertel het tegen de mensen waar je van houd. Laat ze weten dat de komst van Mijn Zoon erg dichtbij is, op de drempel. Ik zet alles in actie om Mijn mensen naar huis te halen, en Ik zorg ervoor dat ze vrij zijn van alles wat ze tegen houd, of ze blokkeert.”

Toen ik opstond om Gods stem te gehoorzamen, en mijn weg naar huis begon, zag ik grote menigten met mensen in de duinen liggen. Ze waren uit hun huizen gekomen,naar de zee gerend om dit bijzondere natuur spektakel te ervaren en mee te maken. Ze lagen op hun gezichten alsof ze verlamd waren, precies zoals ik het een paar minuten geleden, gelegen op mijn gezicht had gezien. Als ik ze voorbij liep, op weg naar huis, ondanks het continue veraf klinkende geluid, riepen deze mensen me toe ”je bent gek; je kunt niet thuis komen in deze situatie. Het is veel te gevaarlijk”. Toen begroeven ze hun hoofden dieper in het zand van de duinen, want ze vreesden wat er verder zou gaan gebeuren. Ze wilden niet langer iets horen of weten.

En toen zei de Heer tegen me:
“Voor jullie, Mijn kinderen, die Mijn naam vrezen, dit is de dag van Mijn “mobilisatie”. Voor jullie zal Mijn “zon van redding” opgaan, met welke Ik Mijn werkelijke kinderen verzamel, en ze samenbreng. Ga, Mijn zoon en vertel dit aan iedereen die je kunt bereiken”.

Toen vroeg ik de Heer “Wat zal ik ze vertellen?”
“Vertel Mijn kinderen, zei Hij, dat zij zich niet langer met vergankelijke dingen moeten bezighouden, maar meer met de onvergankelijke, de eeuwige dingen. Ze moeten Mij zoeken en Mijn Woord bestuderen. Ze moeten elkaar vergeven, zolang er nog tijd is, en vrede met elkaar sluiten. Ze moeten stoppen jaloers te zijn op elkaar en stoppen met het vingerwijzen naar elkaar. Ze zouden ook anderen niet moeten beschuldigen. Iedereen moet doen wat hij moet doen, en kan doen. Vertel ze dat ze zichzelf moeten vrijzetten van ieder onnodig ding, en dat ze moeten stoppen met het krampachtig vechten voor hun rechten. Vanaf nu zal Ik ervoor zorgen dat jullie rechten en gerechtigheid geschieden zal. Grote veranderingen zullen plaats vinden over heel de wereld, in ieder levensgebied. Daarom verander jezelf en wees voorbereid. Niets zal hetzelfde zijn als voorheen....”

Hoeveel verder ik ook van het strand afging, hoeveel minder ik van het geluid hoorde, zelfs ik had de mening dat het geluid sterker en massiever geworden was. Ik voelde het alsof ik in een glazen ruimte had gezeten en beschermd was geweest.

Toen hoorde ik de stem van God die zei
“Ik zal Mijn kinderen in veiligheid brengen op Mijn manier. Je zult alles zien dat ik doen zal in de wereld, die alle “plagen van Egypte” zullen ervaren voordat ik Mijn kinderen wegtrek tot Mezelf, voordat Farao je voor altijd zal laten gaan. Mijn mensen blijf samen! Blijf bij elkaar, bemoedig elkaar. Binnenkort zul je het volbracht hebben!“

Dat was het laatste ding dat ik met me mee nam van dit visioen.

Als ik nadacht over alles dat ik had gezien, en wat ik er mee moest doen, sprak de Heer tot mij zeggende:
“verspreid deze openbaring die Ik je gegeven heb deze ochtend over Mijn “mobilisatie” overal verder aan Mijn kinderen en bemoedig ze om hetzelfde te doen, want Ik sta voor de deur ( Ik kom snel). En vertel ze, in het bijzonder Mijn mensen, dat ze serieus moeten zijn over hun relatie met Mij (God), voordat het te laat is...”

Help me deze boodschap overal te verspreiden. Zend het aan al je vrienden en kennissen. Verspreid het aan je kerken en huisgemeenschappen. Vertaal het in andere talen. (vertaald uit het Engels, door Ans den Haan) 


Maranatha! Onze Heer komt. 


 Pastor Joh.W.Matutis, Berlin


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]