Kom! 


Woorden ontvangen tijdens workshop profetische aanbidding
Huis van Gebed Twente - 5 oktober 2008


KOM!

Ik ben in jullie midden.
Groot is Mijn verlangen om Mij aan jullie bekend te maken.

Laat ze komen die vrouw met de grote pijn in haar hart, bijna verslagen van geest. Ik wil haar aanraken, haar troosten aan Mijn hart.

Laat komen de man met zijn geheime leven, laat hij zijn hart voor Mij openstellen. Ik ken toch deze geheime weg van hem. Maak het bekend aan Mij en ik zal je bevrijden.

Laat hem komen de jongeman, die verbijsterd is, die rondcirkelt en de richting van zijn leven niet weet. Vraag Mij ik maak bekend.

Laat ieder vandaag komen met de nood die hij/zij heeft.

Kom in aanbidding.

Waag de stap, kom in Mijn intimiteit.
Getuig van de intimiteit met Mij.Ga deze weg.

De gebrokenen van hart zullen geheeld worden in mijn tegenwoordigheid.
Ik ga jullie, Mijn bruid, gereed maken.
Leg alles af wat je hindert. Kom, reinig en heilig je. Kom in Mijn tegenwoordigheid.

De reinen van hart: zij mogen komen. Jullie zijn rein om het woord dat Ik tot jullie gesproken heb. Wordt rein.

Kom, Ik ben hier. Ik nodig jullie allen.

Kom staan in de wolk van Mijn heerlijkheid.


door: Wim de Vries

  Zijn er twijfels en vragen? Klik dan op het plaatje.  

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]