Blijf elkaars handen vasthoudenWoorden ontvangen bij Intercity Fellowship of Intercessors in Amsterdam op 22 november 2008.
  

Ondanks het slechte weer en de vertragingen van het openbare vervoer, waren er 80 mensen uit 31 steden die deelnemen aan Intercity Fellowship of Intercessors. Dank u wel voor uw toewijding. Er heerste een verwachtingsvolle en goede atmosfeer.

Anita (Aglow, NL) heette de mensen welkom en nodigde hen uit om iemand die ze niet kenden te zegenen.
Ze droeg de dienst aan de Heer op en leidde de aanbidding in.

Jefferie Lammers leidde het worshipteam bestaande uit aanbidders uit verschillende steden. Er was een sterke tegenwoordigheid van de Heer en er volgden een aantal profetische woorden.

1. Ezechiël 34 gaat over onverantwoordelijke herders en een houdt een waarschuwing in.

2. Er is een "wond" in de gebedsbeweging, daarom moeten de voorbidders dichter naar God toe getrokken worden en genezen, voordat ze voor de gewonden kunnen bidden.

3. De wachters kunnen op een eenzame positie staan waarin zij in staat zijn te zien wat er aankomt hetgeen door anderen niet begrepen zal worden.

Als antwoord op Ezechiël 34 stond Henk (Rafael) op namens de pastors/geestelijke leiders en vroeg vergeving aan hen die door leiders gewond zijn geraakt.


Lynette Kong leest een profetie voor van Bill Yount. De belangrijkste boodschap hiervan is "Blijf elkaars handen vasthouden".
Daarna onderwees ze over het onderwerp " Wees blij met hen die blij zijn en ween met de wenenden". Het is makkelijker om mee te huilen met hen die huilen omdat er een nood is om te lenigen.
Om blij te zijn met iemand die iets viert, waarnaar wij zelf ook verlangden, kan een uitdaging zijn.
Wanneer we niet in staat zijn om ons samen met hen, die iets te vieren hebben, te verheugen kan dit met jaloezie te maken hebben.
We keken naar een checklist van Sorge met 8 karakteristieke basishoudingen die aan jalousie/nijd ten grondslag liggen.

Wanneer we jaloers zijn op iemand hebben we in werkelijkheid de volgende houding zoals beschreven door B. Sorge (2003)

1. Ik ben NIET volledig zeker van mijn identiteit in Christus

2. Ik heb onzekerheden die nog NIET volledig zijn genezen door de kracht van Zijn Genade.

3. Ik ben ondankbaar voor datgene dat God aan mij heeft gegeven. Zijn gaven zijn niet genoeg voor mij. Ik wil ook datgene hebben wat hij aan een ander heeft gegeven.

4. Ik vecht tegen Gods soevereiniteit en wijsheid door vragen te stellen over de verschillende gaven en zijn gegeven genade die hij beiden geeft aan zowel mij als aan mijn broer of zus.

5. Mijn hart wordt aangezet door de fundamentele grondbeginselen van zelfinteresse, zelfbehoud en zelfpromotie. Ik ben NIET in staat om van harte mijn broeders successen met hem te vieren door mijn onderliggende gevoel van competitie en ambitie in mijn ziel.

6. Terwijl al mijn energie gericht moet zijn op de oorlog tegen de vijanden van mijn ziel, zal ik afgeleid worden en een deel van mijn energie gebruiken om te worstelen tegen de successen van mijn medegelovigen.

7. Aangezien nijd, als het volgroeid is, resulteert in moord, heb ik het zaad in mijn hart.

8. Mijn vlees is een dreiging voor de eenheid van het lichaam van Christus. De eenheid die centraal staat voor de voorbereiding van de bruid. Vandaar dat een deel van mij de wederkomst van Christus hindert in plaats van bespoedigt.
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]