De Weg van de Strijder - Graham Cooke


                                                                                   Bookmark and Share 

Inleiding

In de maand maart 2008 had ik (Jefferie) het voorrecht om deel te mogen zijn van een conferentie in Vacaville Californië, in de Verenigde staten. Tijdens deze conferentie getiteld “The way of the Warrior” – De weg van de Strijder van Graham Cooke, werd er door hem een uitgebreid profetisch woord gegeven.
Het profetische woord hieronder is een in het Nederlands vertaalde versie van deze profetie. 


Nieuw begin
Mijn geliefde, dit is een tijd van een nieuw begin. Ik bevorder je in de Geest, Ik trek je op naar een nieuwe plaats van ontmoeting. Als voetsoldaat heb je goed gevochten, je hebt de zoetheid van overwinning gesmaakt en ook het verdriet van een nederlaag.
Je hebt geleerd om te volharden, je hebt een standvastige en trouwe manier van leven omarmd.
Je hebt geleerd om te blijven staan en door te drukken, je begint het belang te begrijpen om fris te blijven.
Je bent in staat om vermoeidheid niet toe te laten, je hebt de geest van zwaarmoedigheid die tegen je was op dit level overwonnen. 

Op weg naar een plaats van overwinning
Nu roept IK BEN je naar een nieuwe plaats van overwinning. Ik roep je om de weg van de Strijder te bewandelen. Om op te stijgen naar een plaats van overvloed en voorziening die voor kostbare ontmoetingen met Mij zullen zorgen op het strijdveld van het leven.

In dit seizoen van voorbereiding en opnieuw bewapenend worden, moet je de laatste resten van middelmatigheid achter je laten. Waar IK BEN je naar toe brengt, kun je geen kleinheid van denken hebben. Het is zo, je moet je denken vernieuwen om deze nieuwe plaats binnen te gaan.

Dit nieuwe seizoen is er om uit je omstandigheden weg te stappen in een nieuwe plaats in Mij. Je zult Mij gaan zien zoals ik werkelijk ben, niet zoals je kerkervaringen die hebben afgeschilderd.
Je moet een upgrade krijgen op iedere mogelijke manier (bij computers is een upgrade het vervangen van oude hardware of software door modernere hardware of software om een systeem weer up-to-date te maken, noot v.d. vert.). Ik zal je de God van de hemelen tonen en je zult in de tuin van Mijn Koninkrijk wandelen.

Onverschrokken, onbezorgd, onverslaanbaar
IK BEN roept je naar een nieuwe dimensie van kracht en de plaats van de Geest, waar waarheid de doorgang naar ervaring is en ontmoetingen met Mij de wijsheid vrijzetten van Mijn wegen. Ik roep je om in de kracht van Mijn begrip over jou te wandelen. Om jouw leven te zien worden bestuurd door hoe Ik jou zie. Dat je Mijn identiteit voor jou zult omarmen. Dat je zult leven in de majesteit van Mijn genegenheid. Onverschrokken, onbezorgd, onverslaanbaar.

Mijn kijk op jou zal je DNA in de Geest upgraden. Niet langer een kind maar een zoon die volwassen wordt, die zijn autoriteit leert, zijn vrijheid omarmt. De DNA van zoonschap geeft je toegang tot verschillende dimensies van toestemming, erfenis en autoriteit. In deze plaats zul je een grotere uitgebreidere autorisatie over de vijand hebben. Voetsoldaten bieden het hoofd, strijders worden omgeven door kracht en toestemming.

Zoonschap heft je op om een erfenis te ontvangen, niet alleen om een plaats van Mijn overvloed te bezoeken. In deze plaats zul je je ware zelf ontdekken, wanneer je de gehoorzaamheid leert om te leven in Mijn bedoelingen, zal je leren leven in harmonie met Mijn genoegen in jou.
Deze eenheid van de Geest zal de bron zijn van jouw overwinnende plaatsvervangende tijd in deze volgende dimensie. 

De kracht van een vernieuwd denken
Ik zal je leren hoe je de toekomst ongelooflijk kunt maken door te leven in het heden die prachtig is. Wanneer de huidige staat van je hart zodanig verrijkt zal worden door Mijn heerlijkheid, zal je actuele identiteit je opbloeiende bestemming tegemoet rennen, en zal je leven in de kracht van een versnellende manier van leven. Begrijp je nu geliefd hart, waarom je de kracht van een vernieuwd denken nodig hebt?
De logica van de aarde kan de ware aard van een leven in de Geest niet bevatten, alleen een hemelse manier van denken kan dat en dat is de gezindheid van Christus.

Geliefde, omgeving is belangrijk voor ontwikkelingen. Het is tijd voor je om op te staan en een nieuwe plaats in de Geest in te nemen. Wanneer je rust in Mijn genegenheid, wat kun je je dan voorstellen?

Sta Mijn Geest toe om je hart te beroeren en te denken op een nieuwe manier, Ik zal de innerlijke mens van je hart verlichten. Mijn woorden zullen vanuit je innerlijke mens omhoog komen in je natuurlijke denken, zodat deze vernieuwd wordt in de volheid van Christus.
Je bewuste denken zal komen naar de Geest van wijsheid en openbaring in de innerlijke mens. Je zult helder zien en voorzeker je opbloeiende identiteit kennen.

Geliefde, Ik verzoek je dringend om niet aards te zijn in je denken. Intellectuelen hebben geen bekrachtigde visie in de Geest. Ze hebben hoogstens een vergroot inzicht binnen het gebied van logische redeneringen. Dat is een manier van kijken vanuit een kleinere plaats van zijn. Je moet zien in de Geest.

De Bruid staat op
Verlichting begint met een visie van iets of iemand die een toename van geloof en levenskracht veroorzaakt. Jouw opbloeiende identiteit heeft een levenskracht en schoonheid die onweerstaanbaar is voor mensen. Het is Mijn bruid die aan het opstaan is.
Zij leeft in zo’n diepe genegenheid in Mijn hart, en dat vormt haar persoonlijkheid en identiteit. Zij heeft al de toestemmingen van liefde gekregen. Mijn intenties zijn datgene Ik doe.

Roep jezelf naar een nieuwe plaats van toestemming verkregen door Mij. In deze nieuwe persoonlijkheid zal een ieder rondom je worden beïnvloed door Mijn passie voor jou. Als Mijn prinses-strijdster leef je zoals dat bedoeld is voor het aangezicht van mensen. Mensen zullen worden geconfronteerd met Mijn majesteit wanneer ze je op deze manier zien leven.

Het zal wonderen bewerken voor de ziel van de mensen rondom je. Waarom ze zich verbinden zal mensen niet toestaan om een verminderde manier van leven te hebben. Je vertrouwen in Mij zal hun twijfels overmeesteren. En alhoewel ze zich in het begin tegen je belijdenis zullen verzetten, zullen ze een upgrade ontvangen in Mijn tegenwoordigheid.

Alles wat je aanraakt en een ieder waar je tegen spreekt zal opstaan. Wanneer dat niet in aanvang gebeurt, altijd naderhand. Gestadig zal het gewaar worden in je nieuwe zijn. Leef in harmonie met Mijn genoegen in jou en je verlangens zullen een diepere plaats van toestemming worden voor anderen. 

Niveaus van zegen en erfenis
Er zijn veel niveaus van zegen en erfenis. Ze zijn verbonden met je reactie en je gemeenschap met Mij. Wandel met Mij in deze plaats van gunst, die altijd zo diep is als je verlangt dat deze is. Ik sta altijd klaar om je te zegenen. Mijn hart is altijd volledig bij je betrokken.
Ik wil dat je in de plaats leeft van ononderbroken genoegen, waar de armoede van zonde je niet kan raken, waar de nieuwheid van leven je iedere dag omarmd. Waar Mijn gunst je iedere morgen vernieuwd in de Geest, en je bekrachtigd leeft door vreugde voor de schoonheid van Mijn glimlach.

Zie, Ik laat Mijn aangezicht op je schijnen. Ik ben verheugd in jou, blijf daar, verblijf in Mijn kracht om je te behouden. Woon in de plaats van volheid wat een gewone zegen is. Mijn waarde overstelpt alles wat je niet bent, zodat Ik je volledig kan aanstaren, Mijn geliefde, Mijn schoonheid en je hart zal smelten van genoegen en geloof wanneer je wandelt in de vrede en de zegen van jouw God.

Ik heb je naar een diepere plaats van gunst en erfenis gebracht, een diepe bron van voorziening is binnen in je. Een diepe rivier van zegen bevindt zich voor je. De eerste opent de tweede. Je innerlijke focus is de sleutel tot uiterlijke vrijheid.

Groot dromen is een daad van aanbidding. Er is een nieuwe diepte beschikbaar, ga naar een diepere plaats van genoegen, waar Ik je open voor nieuwe diepten van Mijn liefde. Het zal de verborgen dingen in je ontbloten die je afhouden om Mij volledig te kunnen ervaren.
Mijn goedheid verdelgt wanhoop, Mijn genade verlicht zelfhaat, Mijn vreugde ontmaskert minderwaardigheid. 

Frisse openbaring van Mijn wezen
Ik ontbloot je niet om je belachelijk te maken geliefde, maar om je tot aanvaarding en heelheid te brengen. Ik ontbloot voor jou, je eigen grootheid in Mij.
Frisse openbaring van Mijn wezen geeft je een upgrade om in een nieuwe dimensie van de Geest te staan. 
In deze plaats heb Ik een verse voorziening voor je neergelegd, om je naar een hogere plaats te brengen waar je nooit eerder naar bent opgestegen.

Kom hogerop geliefde, hoor dat Ik constant tegen je fluister, ”Eindelijk.” De roep naar je is om op te staan en een hogere, diepere, wijdere plaats in Mijn naam en Mijn natuur in te nemen. Om te leren om deze dimensie te bewonen, niet slechts te bezoeken. De tijd van bezoek is over, de woonplaats is klaargemaakt. Je bevindt je erin en wordt er door omgeven. Een plaats hoger dan je je kunt voorstellen, prachtig.

Ga een nieuwe dimensie van geloof en toestemming binnen
Sta op en ga het bewonen, ga de hoge plaats van Mijn genegenheid binnen. Kom binnen, ga een nieuwe dimensie van geloof en toestemming binnen, de deur is open. Je bent in een nieuw seizoen, je bent in een nieuw begin.
Kijk niet om je heen en zeg, “Ik ben nog steeds in de oude plaats.” Je bent in een nieuw begin, het is al reeds gebeurd. Je ontvangt het eerst in de Geest, daarna wordt het de waarheid in je ervaring. Je bevindt je in het leren van de lessen om te verblijven, woon er in, blijf erin, hoor, ontdek deze hoge plaats.
Sta Mij toe om je een nieuwe visie voor het leven in de Geest te geven.

Daar waar je een fris perspectief hebt, kun je Mij zien. Ik ben bezig om de geest van armoede uit je hart te verwijderen.
Een geest van armoede houdt je gevangen in een lagere staat van bestaan. Armoede gaat niet primair over economische tekorten. Werkelijke armoede is de aanvaarding van het hebben van minimale mogelijkheden. 

Er kan een armoede zijn van verbeeldingskracht, een tekort aan moed, een debet in persoonlijke visie, een onvruchtbaarheid in de wil die je passief houdt en terneergeslagen. Armoede maakt dat je een beperking accepteert en je wordt geregeerd door tekort.

Mijn volk overtuigt zichzelf ervan dat ze gebrek heeft aan bronnen, maar de waarheid is dat ze er niet op uitgaat om Mijn voorziening te ontmoeten. Ze neemt geen stappen van geloof, ze wacht op de voorziening om te komen.

Laat jezelf nooit begrenzen door externe omstandigheden
Ik heb voorziening gegeven, niet daar waar je staat, maar op de plaats waar je op het punt staat binnen te gaan. Het staat voor je, geliefde.
Een stap voor op een armoedig denken. Laat jezelf nooit begrenzen door externe omstandigheden, dat je het saldo van je bronnen laat bepalen door je omgeving.

Laat jezelf van binnen begrenzen door Mijn toestemming, dan zal Ik wat je hebt altijd vermenigvuldigen. Ik wil dat je je veronderstellingen over wat mogelijk is opnieuw overdenkt, in het licht van je gunst en geloof in Mijn bedoeling.
Jouw persoonlijke veronderstellingen zullen je of verslaan of je inspireren om in Mij te leven. Ga staan in Mijn toestemming, kom in overeenstemming met Mijn bedoeling. Innerlijke harmonie met Mijn bedoelingen is de basis van alle geestelijke strijd die vrijmaakt.

Strijd moet altijd je erfenis openbaren
Strijdt met de vijand, gebruik je beloften. Geloof is niet passief geliefde, het neemt gevangen. Je beloften zullen je bemoedigen in de strijd.
Strijd moet altijd je erfenis openbaren, het opent een nieuw gebied of het vestigt jouw huidige droom.

Omdat ik territoriaal ben is Mijn Bruid dat ook. Jouw belofte is met een gebied verbonden, daarom strijdt de vijand ertegen. Om ervoor te zorgen dat hij je verslaat moet hij ervoor zorgen dat je het niet beërft. Om dat te doen moet hij twijfels zaaien in de beloften die je vasthoudt.

Mijn volk is een schaduw van hun potentieel omdat ze in een leugen geloven. Een belofte is ontworpen om je van angst te verlossen en in vreugde te brengen. Angst is altijd aanwezig in de strijd, het moet ergens naar toe gaan. Wanneer je boven angst leeft wordt het een wapen in je hand en drijf je het in het hart van de vijand.

Twijfel trekt aanvallen aan
Wees geen seconde geïntimideerd door de vijand, want het is een zeker teken voor hem en voor jou dat je niet hebt geloofd in de beloften. Twijfel trekt aanvallen aan. De vijand zoekt veel meer dan je depressief te maken, hij wacht op het juiste tijdstip.

Strijders kunnen niet worden teruggedreven, hun harten zijn op Mij gericht. Strijders leven in het gelach van hun Koning. Ze wonen in de plaats van zorgvolle vreugde, ze wandelen in het overvloedige enthousiasme van de Heilige Geest.
Ze horen Hem zingen en leren de woorden. Ze horen Hem de bevrijdingsliederen zingen en doen mee. Alle Strijders zijn zangers.

Ik heb je op een plaats gebracht om een overwinnaar te zijn
Het lied van de Heer is glorieus en gevaarlijk voor al Zijn vijanden. Kom hogerop, neem een hogere plaats in bezit in Mijn genegenheid, een hogere plaats van gevoeligheid in de Geest wacht op je. 

Dit is Mijn belofte voor jou, de plaats in je leven waar je bent uitgeteld, zal de plaats worden van je grootste ontmoetingen in Mij. Deze moeilijkheden vertellen je nu een ander verhaal. Het is het verhaal van je heden en toekomst waar je overwint.

Zie, Ik heb je op een plaats gebracht om een overwinnaar te zijn in al je huidige gebieden van moeilijkheden. Een hogere plaats met Mij garandeert een grotere omvang van overwinning. De vijand zal nu de hand van God op jou openbaren. Nog dichterbij vanaf je hoge plaats.

Voor dit doel heb Ik de vijand opgericht, zodat ik Mijn macht over hem in jou zou leggen. Alle Strijders weten dit en nemen deel aan dat doel.

Een mens naar Mijn eigen hart
Er is altijd openbaring in de strijd, een hoger doel dan het gevecht zelf. Wanneer de vijand als een vloed opkomt, richt Ik altijd een standaard tegen hem op. Die standaard is Mijn naam en Mijn natuur in jou. Op het strijdveld is er frisse openbaring van wie je zult worden, een identiteit voor jou om binnen te gaan.

Ik heb zowel een toename alsook een upgrade op het strijdveld geplaatst. David wist dat, daarom rende hij Goliath tegemoet. Het was die houding die hem een man naar Mijn eigen hart maakte. 

Wees beschermd in Mijn liefde
De huidige moeilijkheden zullen voor jou een nieuwe plaats van identiteit bepalen. Sta op en neem bezit van een nieuwe persoon in Mijn tegenwoordigheid. Dit is het jaar van je opgang, Ik roep je om naar een hoge plaats in Mijn goedertierenheid en gunst te komen. Wees beschut door Mijn genade, wees beschermd in Mijn liefde, wees bekleed met Mijn kracht, sta boven de vijand, stijg op boven de moeilijkheden.

Om te kunnen overwinnen moet je de strijd op dezelfde wijze tegemoet gaan zoals ik dat doe. Je vecht vanuit overwinning, niet er naar toe. Daarom is niet ieder gevecht voor jou om te winnen, deze is al reeds gewonnen, je moet de strijd verliezen geliefde. Wanneer je in Mij staat, is winnen de enige mogelijkheid. Vanwege deze waarheden moet je begrijpen dat Ik je uitzend als een lam tegenover de wolven. 

Herken de reuzen die tegen je zijn
In het natuurlijke lijkt het er altijd op dat je overweldigd bent, maar je staat in de schaduw van de Almachtige. Je moet iets groots hebben om te overwinnen, opdat je groter groeit door wat je verslaat.

Herken de reuzen die tegen je zijn. Verwacht om boven het hoofd van je vijand te worden opgetild. De vijand bestaat om jou groter te maken. Wanneer Ik je boven hem plaatst, duw je hem naar beneden alsof je op de rug van een paard zit en hij te voet is. Je hebt een goddelijk voordeel, Ik leer je hoe je dit goed kan gebruiken.

De helden van David
Je hebt gunst bij Mij omdat IK BEN naar jou vooringenomen is. Je bent in een nieuw seizoen, een nieuw begin. Ik richt een hedendaags vergelijking op van de helden van David. Mensen die naar Mijn eigen hart op zoek zijn. Mannen en vrouwen met een andere geest. Een volk wat zeer geliefd is, dat zijn gunst begrijpt en vertrouwen heeft in zijn eigen identiteit. 

Een seizoen van voorbereiding en training
Er is daarom, geliefde, een seizoen van voorbereiding en training waarvan ik wil dat je je daaraan toewijdt in deze volgende fase van je reis. Alle omstandigheden van je leven zal Ik gebruiken om je te trainen en toe te rusten voor deze volgende dimensie van de Geest, waarin Ik je verlang te lanceren.

Wanneer je eenmaal ja hebt gezegd tegen deze ontwikkeling is er geen weg meer terug, de training zal dan aanvangen. Ik wil dat je een opstijgende manier van leven hebt, waar je je leven leeft vanuit de hemel naar de aarde. Wat betekent dat je van ieder woord wat vanuit Mijn mond uitgaat leeft.

Waarheid van Heilige Geest
Je ontvangt jouw veronderstellingen van de waarheid van Heilige Geest, niet van jouw eigen logische redeneringen. Ik zal je een hoger niveau van veronderstelling van denken leren. Een die je zal leiden in grotere dingen en een grotere alles te buitengaande bovennatuurlijke manier van leven.

Zo ziet het eruit; hoe sneller je beweegt, des te meer zal je meemaken en des te meer zal je worden getransformeerd. Ik roep je om een opstijgende manier van leven te gaan leven. Om de disciplines van een opstandingleven te leren.

Leven van aanbidding
Ik zal je leren hoe je je kunt verheugen in de troonzaal. Je zult op een enthousiaste manier worden ondergedompeld in troonzaal-lofprijs. Ik zal je voorbede voor de troon ontwikkelen. Je zult deelnemen aan profetische gesprekken aangaande de natiën, net zoals Jesaja dat deed.

Je zult leren bidden met Jezus. Je zult praktische manieren ontdekken van gezeten zijn met Christus in de hemelse gewesten. Je zult een diepe plaats van rust binnengaan. Je zult de vreugde van autoriteit over de vijand ontwikkelen en leren.

Je zult in Mijn aanwezigheid groeien in het verkrijgen van goddelijke militaire inlichtingen over de vijand, zoals Elisa dat in zijn tijd leerde. Bovenal zal je bekleed zijn in Mijn majesteit, want je zult Mijn identiteit zoals je bent omarmen. En je openbaringen zullen je brengen in krachtige ervaringen en je leven transformeren. 

Tijd apart zetten
Geliefde, deze disciplines zullen tijd kosten. Ik stel je daarom voor om tijd apart te zetten opdat majesteit kan worden ontwikkeld. Het is van belang dat je hart overweldigd is door liefde, want dit seizoen zal enorm vreugdevol en erg pijnlijk voor je zijn.
De pijn zal komen omdat je lessen die je geleerd hebt achter je moet laten, waarvan je zult ontdekken dat deze geen echte waarheden over Mij waren. Je zult logica en reden naast je neer moeten leggen ten gunste van wijsheid en intuïtie. Je zult gaan ontdekken dat kennis en ervaring niet datgene is wat je hebt voorgesteld. 

Onderdompeling in Liefde
Ik zal alle religieuze leringen in je confronteren die niet vertegenwoordigen wie IK BEN. Je moet waarlijk vrij zijn wanneer je een echte Strijder wilt zijn. Om de pijn te kunnen verdragen zal ik je onderdompelen in Mijn liefde, Ik zal je dopen in frisheid. Je leven zal iedere dag nieuw worden.

Je moet vernieuwing voortdurend oefenen. Anders zul je haar verliezen in de hitte van de strijd.
Geliefde, wees niet bezorgd over dit proces van vernieuwing. Integendeel, wees zo opgewekt over jezelf als ik ben over jou. Ik zal je pressen door een nauwe plaats, zodat je denken en hart radicaal veranderd worden. Het zal pijn doen, alleen voor de periode waarin dit noodzakelijk is, maar mijn vreugde in jou zal altijd aanwezig zijn.

Kom mee op deze reis met mij, geliefde van God: de reis naar het genot van een veranderd denkkader, waar je vernieuwde geest volledig dienstbaar zal zijn aan de liefde die in je hart is.

Wees tegenwoordige toekomst met mij. Ik zal je leren hoe je huidige denken te herschikken om je toekomstige identiteit te omvatten. De ik die ontstaat heeft meer genegenheid, meer kracht, meer zalving en meer van mijn aanwezigheid.
Ik houd van wie je nu bent en ik houd van jou zoals je aan het worden bent. Ik zal je leren van beiden te houden en in beiden te leven.

Ik zal je laten zien hoe je de toekomst in het heden kunt brengen zodat je vrij zult zijn van het verleden en in staat bent te ontdekken wat voor persoon ik je heb gemaakt in Christus. 

Sleutels tot overwinning
Waarneming is de sleutel tot kracht. Hoe je jezelf ziet in mij zal je voorzien van de sleutels tot overwinning in elke situatie. Kijk: ik heb je al gemaakt tot strijder in de Geest. Alles staat tot jouw beschikking. Je moet leren stappen in de werkelijkheid van wat ik al beschikbaar heb gemaakt in Jezus. Laat die identiteit zich nestelen in je hart. Het is mijn werk.
Door mijn toestemming betreed je mijn voorziening, niet door je prestatie. Jouw prestatie gaat nooit over betreden, die gaat over verblijven. 

Verblijven in Mijn aanwezigheid
Mijn lief, begrijp dit alsjeblieft. Je bent al in Christus. Ik heb je daar geplaatst. Je hoeft niet te werken voor het betreden van deze hoge plaats. Het is je erfenis, gratis gegeven. Geliefde, je moet werken om daar te blijven.
Je prestatie zit niet in het verdienen, ze zit in het aanvaarden van wie je bent voor mij. Je moet mijn hart ten opzichte van jou accepteren. Raak volledig betrokken in mijn grootse liefde voor jou. Ik zal je de lessen van schoonheid leren.

Het is een groots leven dat ik heb gegeven aan jou. Ik zal je leren hoe te vertoeven in mij, de vreugde van het verblijven in mij, de schoonheid van gewoon zijn, in mij en met mij. Aanvaard eenvoudigweg de verbetering van zalving die ik gewillig verleen en leer gevoeligheid in de Heilige Geest.

De sleutel tot leren is aangegrepen te worden door je onderwijzer. Laat het enthousiasme van de Heilige Geest je opvullen. Hij houdt ervan je te laten groeien. Hij houdt ervan je te laten zien wie je hierna zult worden. Hij houdt ervan de volheid van Jezus aan jou te openbaren.

Hij heeft al je vooruitgangen in zijn hart. Dat is waarom hij voortdurend en voor altijd opgewekt is over je leven en je identiteit. Hij is dol op zijn rol in jouw leven. Hij neemt elke dag blijmoedig zijn taak ter hand: het ontwikkelen van een denkkader in jou dat de weg vrijmaakt voor je identiteit van het volgende niveau. Hij houdt ervan je je bestemming te laten zien en dan je er naartoe te bewegen. 

De geest van een strijder is mijn gift aan jou
De sleutel tot je ontwikkeling en de vooruitgang van je groei is voor jou: zo enthousiast worden over jouw identiteit als ik ben. Ik houd van wie je nu bent. En ik houd van jou zoals je eraan staat te komen. Ik houd van de jou die nu wordt omgevormd en ik houd van de jou die ontstaat door de omvorming. De geest van een strijder is mijn gift aan jou. Het denkkader van een strijder is jouw gift aan mij. Een manier van leven van een strijder is ons deelgenootschap samen.

Sta mijn Geest, die je helper is, toe een vernieuwde geest in je te smeden, dat wil zeggen: kleding van de strijder. Het denkkader van een strijder is altijd gericht op overwinning. Het houdt geen rekening met de mogelijkheid van een nederlaag. Het trekt zich niet terug. Het staat onder uitzonderlijke druk. Het gaat vooruit op mijn toestemming.

Aanbidding
Ook ik heb een taal van intimidatie. Die heet aanbidding. Jouw intimiteit intimideert de vijand. Vergeet nooit dat hij bang is voor verheugde harten. Hij kan niet blijven in de aanwezigheid van echte lof. Je hebt de overwinning al. Verblijven is de sleutel tot het ervaren ervan. Een denkkader op basis van verblijven kan niet worden getrotseerd.

De uitrusting van een strijder leeft in vreugde en houdt ervan zich te verheugen. Ze is volledig ondergedompeld in de geest van dankzegging. Vreugde leidt je de plaats in waarin je volledig in beslag genomen wordt door mij. Sta. Wees standvastig. Het ontzenuwt de vijand.

Rust en geduld
Doe alles vanuit rust. Leid een leven dat in alle opzichten onberoerd is door de duisternis. Leid een leven dat het licht liefheeft. En ik zal je leren over de kracht die voortkomt uit volharding. Ik zal je de overmacht laten zien die zich openbaart in geduld. Geduld is een wapen van massa-ontmoediging voor de vijand. Hij heeft geen geduld. Zijn eigen ongeduld zal hem te gronde richten. Wacht geduldig door actief te zijn in aanbidding. 

Grondgebied voor jou
Wacht geduldig en heb de eenvoud van gebed lief. Het is tijd voor een nieuw soort conversatie. De vreugde van mijn tegenwoordigheid zal meer vrijgeven in de situatie dan de vijand kan hanteren. Het doel van oorlogvoering is overwinning. Het doel van overwinning is bezetting. Wees eerst bezet met mij.

Ik ben uit op meer dan overwinning. Ik zoek grondgebied. Ik zal je onderwijzen voor de ontginning van je innerlijke grondgebied. Met het oog daarop toon ik het specifieke stuk land in de Geest dat ik je wens te geven. Ik zal je leren hoe het in te nemen en hoe het vast te houden in jouw identiteit in mij. Jij bent de hoop van de volken, een klasse van strijders die de geschiedenis verandert van groepen mensen.

Hemel op aarde
Ik heb de deur geopend naar een geheel nieuwe dimensie van de Geest, om je een voorproef te geven van de kracht van het komende tijdperk, om de hemel op aarde te brengen in mijn naam. Dat is mijn doel: “op aarde zoals het is in de hemel”. Je moet leven vanuit de hemel naar de aarde als je van plan bent mij volledig te verheerlijken.

Ik heb de deur geopend naar een schuilplaats in de Geest. Het is mijn hart dat je deze plaats volledig zult verkennen en ontdekken wie je werkelijk bent in het proces. Dan zal ik deze deur in je zetten zodat mijn hart in en voor jou de deur zal openen voor anderen. Dit is het jaar van je opgang, geliefde. Betreed een hogere plaats in de Geest. 

 Graham Cooke

De oorspronkelijke tekst is van Graham Cooke.
De vertaling is van Lisette van Veluw en Jefferie Lammers. 

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]