Baäl-Perasim – de Heer van de Doorbraak  

 Mei 2010,

Profetische impressies van een wachter op de muur.

Veel volgelingen van Yeshua (Jezus) die zich bewegen in de frontlinies, gaan momenteel door turbulente tijden heen. Aan de ene kant is de hand en tegenwoordigheid van God uitdrukkelijk aanwezig en tegelijkertijd is daar enorme pressie, moeite en tegenstand.

Emoties die heftig op en neer gaan, zonder dat daar vaak bewuste aanleidingen voor zijn. Krachtige gedachtestromen die ingaan tegen de gedachten van de Vader en proberen je mee te nemen naar plaatsen van neergang, verlies, wanhoop en ontmoediging. Wees echter bemoedigd, vrees niet en geef niet op, de Heer van de Doorbraak – Baäl-Perasim – staat op het punt om in je leven door te breken.

Nadat David voor de derde keer was gezalfd en uiteindelijk koning over Israel werd, kwam er een antireactie vanuit het kamp van de vijand.

(2Sam 5:17) Toen de Filistijnen hoorden, dat men David tot koning over Israel gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Maar David hoorde het, en begaf zich naar de vesting.

Met in hun achterhoofd mede de herinnering hoe Israel de overwinning behaalde, in de tijd dat de toenmalige herdersjongen David de reus en kampvechter Goliath versloeg, en daaropvolgend veel verloren veldslagen volgden; verzamelden ALLE Filistijnen zich om een einde te maken aan David en zijn koningschap. Ze hadden zich verzameld in de vallei van Refaïm (v. 18), wat o.a. “reus” betekent, en hadden daar een plaats gecreëerd om David om te brengen.

Wat ze echter niet wisten was dat deze plaats waar Davids vijanden zijn neergang hadden gepland, de plaats was waar God een doorbraak op Zijn agenda had staan. Hetzelfde staat ook op het punt te gebeuren voor diegenen die zich in dezelfde positie bevinden zoals David eertijds.

David moest een lange tijd wachten voordat hij – nadat de profeet Samuёl hem in de verborgenheid tot koning had gezalfd – daadwerkelijk tot koning van Israel werd gezalfd. Voor dit koningschap werd hij voor de tweede keer gezalfd en werd hij koning over Juda – wat lofprijzing betekent. Een profetisch beeld voor de gelovige om te regeren vanuit lofprijzing (o.a. Ps.149; Op.12:1).

De tijd is aangebroken voor diegenen die in de verborgenheid zijn geroepen en gezalfd en door de woestijnen van testen zijn gegaan om hun van God gegeven plaats in te nemen. Deze plaats van autoriteit en heerschappij zal echter door de machten van de duisternis worden bevochten en de vijand zal alles op alles zetten om te zorgen dat dit niet manifest zal worden.

De “reuzen” die nu je voortgang proberen te verhinderen – of dat nu op economisch, relationeel, financieel, emotioneel of op wat voor gebied dan ook is – zal het rijk der duisternis gebruiken om je te stoppen, je te beroven, af te maken en te vernietigen (Joh. 10:10).

Het profetische woord van de Heer in deze is echter, “Trek op, want Ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven (v. 19)”!

(2Sam. 5:20) Toen kwam David te Baal-Perasim, waar hij hen versloeg. En hij zeide: De Here is voor mij uit door mijn vijanden heengebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baal-Perasim.

De plaats die de vijand heeft gecreëerd om je ondergang te bewerken is de plaats waar de God van Israel jouw langverwachte doorbraak heeft gepland en zal een doorgang worden waarin veel anderen je zullen volgen, daar waar je als wegbereider en voortrekker door de vijandelijke linies door zal breken. 

Alles staat en valt echter met het hebben van het juiste goddelijke perspectief. Sta niet toe dat de intimidatie en dreigingen van de reuzen die tegenover je staan je zullen verlammen. Koning Saul richtte zijn ogen niet naar de hemel ondanks zijn van God gegeven koningschap, zalving en mandaat en liet zichzelf uiteindelijk in zijn eigen zwaard vallen.

Laat angst je niet langer afhouden om de plaats van waarachtig zoonschap en bestemming in te nemen, die de Messias (Christus) 2000 jaar geleden voor je heeft behaald op Golgotha (Col. 2:15). De plaats in het hart van de Vader waar je samen met de Mensenzoon zult regeren. Sla je ogen op en aanschouw Baäl-Perasim – de Heer van de Doorbraak – die voor je uit zal trekken wanneer je niet capituleert.

(Mich. 2:13) De doorbreker trekt voor hen op; zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun koning trekt voor hen uit, en de Here aan hun spits.


Bovenstaande profetische impressies komen voort uit een persoonlijke openbaring die voortvloeien uit een moment van grote wanhoop en paniek. In deze wanhoop begon de Heer te spreken, Zijn licht te schijnen en liet Hij weten dat deze woorden ook voor anderen in het Lichaam zijn bedoeld. Deze woorden zijn daarom ter toetsing gegeven en zijn bedoeld om te bemoedigen, op te bouwen en te versterken. Toets echter alles en behoudt alleen het goede. 


Jefferie Lammers
bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]