De Fakkel - Rick Joyner


         Bookmark and Share 

Visioen over de fakkel

In dit artikel vind je een Goddelijk visioen over de fakkel, ontvangen en opgeschreven door Rick Joyner beschreven in het boek: 'De Fakkel en het zwaard.'

Het is ook een boodschap van God voor ons fakkeldragers.

...Ik legde mijn hoofd op de rugleuning van de stoel en plotseling was ik in een andere wereld (denk hierbij ook aan wat Paulus beschrijft in 2 Cor.12

Ik stond aan een prachtig strand. Aan mijn voeten kabbelde water. Op dat moment zag ik iemand die langs het strand naar mij toe kwam lopen.
Ik zag van een afstand dat hij een fakkel droeg. De fakkel straalde licht uit. Het licht had dezelfde kleur als de lucht. Ik wist meteen dat het de Heer was.
Ik kon dat afleiden uit de wijze waarop Hij liep. Doelgericht maar zonder enige haast. Hij heeft nooit haast, want de tijd is onderworpen aan Hem.

Toen Hij dichterbij was gekomen, zag ik dat Hij een witte mantel droeg met een gouden sjerp om Zijn middel.
De zoom van Zijn mantel en de uiteinden van de mouwen waren met een goudpatroon afgewerkt.
"Het is zowel zonsopgang als zonsondergang", zei Hij. 

"Zonsopgang op de ene plaats is zonsondergang op de andere. Je leeft in de zonsondergang van het ene tijdperk en in de zonsopgang van een ander. Dat is de reden waarom je hier bent, om te leren over het einde van het tijdperk waarin je bent en het begin van het tijdperk dat aan het aanbreken is".

Hij reikte mij de fakkel aan om hem over te nemen. "Die is voor jou", zei Hij. "Ik heb dit vuur ontstoken, maar jij moet het brandend houden".
Toen ik de fakkel aannam, merkte ik tot mijn verbazing dat hij heel licht was. Ik nam aan dat hij dan wel erg breekbaar moest zijn. 

" Hij is nog licht nog breekbaar", zei de Heer, in antwoord op mijn gedachten.

"Hij heeft meer inhoud en gewicht dan de aarde. Dit is het licht van Mijn tegenwoordigheid. Als Ik niet dicht bij je zou zijn, zou je het niet kunnen vasthouden. Als je weggaat van Mijn tegenwoordigheid zal hij zwaar worden. Als je er ver van verwijderd bent dan zul je hem zelfs moeten neerleggen. Dan zal iemand anders komen om hem op te nemen en te dragen. Jij mag hem dragen zolang je dicht bij Mij blijft."

Terwijl ik de fakkel bleef bekijken, vervolgde de Heer: "Deze fakkel ademt de lucht van de hemel, niet van de aarde. Geen macht op de aarde kan hem doven als de fakkeldrager met Mij in dit rijk wandelt. De helderheid en de kracht van de vlam zijn afhankelijk van het leven van de fakkeldrager en van hoe dicht hij bij Mij blijft".

Ik keek nog steeds naar de fakkel, maar de Heer begon langs het strand te lopen. Hij had nog maar een paar stappen gezet en ik merkte al dat de fakkel zwaarder werd.
Ik ging snel achter Hem aan.

Toen begon ook een andere stem achter ons te spreken. "Ook de fakkel zelf kan je ervan afleiden om Hem te volgen".
Ik draaide mij om en zag een man van middelbare leeftijd die gekleed was in het eenvoudige gewaad van een monnik. Zijn gezicht zag er ernstig maar opgewekt uit. 

Terwijl we bleven doorlopen, vervolgde hij: "In jouw tijd zullen er evenveel fakkeldragers zijn als in alle tijden samen. Je zult de fakkeldragers kennen wanneer je ze ontmoet. Jullie moeten elkaar bemoedigen en helpen. Omdat niemand van jullie alleen stand kan houden, moet jij je bij andere fakkeldragers voegen.
Wanneer jullie dat doen, kunnen jullie de macht verbreken van ieder kwaad dat zich tegenover jullie opstelt. Jullie kunnen volken en steden en zelfs landen bevrijden met het licht van deze fakkel".

Toen zag ik dat de fakkel ademde. Hij was levend! Ik pakte hem nu met beide handen vast en voelde een stroom van kracht door mij trekken, alsof ik een soort kortsluiting had veroorzaakt. Mijn zicht werd scherper, mijn denken werd helderder en ik voelde mijn kracht toenemen.

De Heer zei: "Ik houd het heelal in stand met Mijn Woord. Het is Mijn Woord dat jou instaat stelt deze fakkel te dragen. Deze fakkel is het licht van mijn tegenwoordigheid.
Je kunt het ook 'een beweging' noemen. Ik ben de levende Waarheid en een waarheid die leeft is altijd in beweging.
In het begin bewoog de Heilige Geest en Hij is nooit meer gestopt met bewegen. Het leven beweegt".

De monnik die met ons meeliep, voegde eraan toe: "In Hem leven wij, bewegen wij......
De Heilige Geest is altijd in beweging. Toen Hij bewoog over de vormloze leegte (Gen. 1), de chaos, bracht Hij leven voort. Dat is Zijn doel: om chaos die het kwaad heeft veroorzaakt in de wereld om te vormen tot het leven van de Nieuwe Schepping. Wanneer je meebeweegt met het leven van de Geest, zal creativiteit de lucht zijn die jouw geest inademt ".

De monnik ging verder: "De tijd van grote duisternis over de aarde is dichtbij. Een duisternis als nooit tevoren. Bedenk dat je nooit in de duisternis zal verkeren als je dicht bij de Heer blijft. De fakkel die jij draagt is de bron geweest van iedere waarachtige beweging van de Geest.

De mensen in die bewegingen waren allemaal fakkeldragers. Als je wilt volhouden tot het einde toe, moet je dichtbij de Bron van dit licht en dit vuur blijven en mag je nooit stoppen met bewegen. 

Deze fakkel zal aan de drager veel invloed verlenen. Wie de fakkel hebben opgepakt en hem daarna weer hebben neergelegd, hebben dit vaak gedaan omdat zij de invloed die zij erdoor verkregen hadden meer gingen waarderen dan Zijn tegenwoordigheid. Doordat zij van Hem afraakten, werd de fakkel te zwaar voor hen. Zij legden hem opzij en begonnen vervolgens te veronderstellen dat hun eigen woorden Zijn woorden waren. Zo ontstonden mens gemaakte tradities ".

Ik voelde de ernst van deze waarschuwing. Ik onderkende mijn neigingen om het zoeken van de Heer en het dicht bij Hem blijven, te verwaarlozen.
Ook besefte ik dat ik soms, vanuit trots en arrogantie, kon denken dat Zijn gedachten mijn gedachten en Zijn woorden mijn woorden waren.
De Heer keek mij op zo'n manier aan dat ik zowel vriendelijkheid als vergevingsgezindheid van Hem ervoer, maar tegelijkertijd bleef ik de ernst voelen van de waarschuwing die ik ontvangen had.

'Mijn Geest zal je vergezellen en je bewust maken van je neiging om van mij weg te drijven. Desondanks moet je Mijn Geest volgen. Ook de fakkeldragers worden niet gedwongen om Mij te volgen. Iedereen die lofbetuigingen van mensen meer liefheeft dan de waarheid, zal vallen. Als je Mij en Mijn waarheid meer liefhebt dan de afgoden die de wereld nu aanbidt, zul je nooit vallen. Dit zal je dagelijkse keuze zijn: Mij volgen of de afgoden dienen die jouw genegenheid voor mij gemakkelijk kunnen doen afkoelen".

Ik greep de fakkel steviger vast. Terwijl ik dat deed, ging er zo'n stroom energie door mij heen, dat het was alsof ieder cel in mijn lichaam ontwaakte en klaar was om naar voren te springen. Ik dacht aan Rom. 8:11 "En indien de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest die in u woont".

Het feit dat ik zo dicht bij Hem mocht zijn, zorgde ervoor dat mijn sterfelijke lichaam tot leven kwam, op een wijze zoals ik nog nooit had ervaren. De Heer vervolgde: "Het is nu de tijd om aan de aarde te laten zien dat de hemel bestaat. Laat de fakkel zakken in de zee".

Ik liet de fakkel zakken tot hij het water raakte. Daarna liet ik hem nog verder zakken totdat hij zich volledig onder water bevond. Het vuur van de fakkel bleef ook onder water helder branden en werd zelfs nog mooier. Toen begon het water te branden! Vanuit de fakkel begonnen vlammen zich te verspreiden en richting horizon te gaan. 

De vlammen verspreidden zich rustig en gestadig en dat deed mij denken aan de manier waarop de Heer wandelde. Ik keek naar de vlammenzee. Er was geen rook en geen walm, het straalde een prettige en doordringende warmte uit, waardoor binnen in mij meer energie vrijkwam. De energie bleef toenemen en al gauw had ik het gevoel dat ik over een huis zou kunnen springen of dat ik een huis zou kunnen optillen.

De monnik zei: "Wanneer je blijft in Hem en Zijn wil doet, zul je gaan meestromen met Zijn levenskracht. Verlaag jezelf niet door deze levenskracht te gaan aanbidden.
Je kunt alleen op het pad van het leven blijven, als je de Bron van het leven zoekt".

Ik wist dat dit nog een belangrijke waarschuwing was. Dit is de valstrik waar veel New Age-groepen in gevallen zijn. Je moet mensen duidelijk maken dat ze geen prettige gevoelens moeten zoeken, maar om nuchter en vanuit een helder inzicht in hun taak te functioneren. Nadat men de taak heeft volbracht, heeft men een eeuwigheid om zich goed te voelen.

Opdracht van de Heer Jezus Christus 

De Heer draaide Zich om en keek Mij rechtstreeks aan: "Je kunt met deze fakkel naties in brand zetten. Het is het vuur dat ik Mijn boodschappers zal meezenden om mensen te bevrijden".

Ik keek naar het vuur op het water en zag dat het water bestond uit menigten en menigten wezens: Mensen! Ze stonden in het vuur maar werden er niet door verteerd.
Ze kwamen erdoor tot leven. Dit is het vuur dat op zekere dag de aarde zal bedekken. Het zal alle hout, hooi en stro in het leven van ieder mens verteren, maar alle goud, zilver en kostbaar gesteente daarin zuiveren..
Ik dacht aan de woorden die de Heer spreekt in Luc. 12:49 " Vuur ben ik komen werpen op de aarde , hoe graag zou ik willen dat het al brandde! ".

Lieve fakkeldragers, het vuur is nu aangestoken. Laten we elkaar scherp houden op het feit: "Jij mag de fakkel dragen zolang je dicht bij Mij blijft ".
Wonderen en tekenen zijn leeg als ze los staan van de diepe verbondenheid met Jezus Christus door de Geest!... 

 Rick Joyner

BRON: De Fakkel en het zwaard, Rick Joyner, Dunamis Publishing 2004

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]