Blik op Nederland 
Wat zie je over Nederland?

 
Dit was de vraag welke aan de deelnemers van de workshop voorafgaand aan de Love-Encounter op de Kroeze Danne van 1 maart 2009 werd gesteld. 

Hier volgen de impressies per deelnemer verwoord in een korte uitspraak:


                                                                                              • Schudden

                                                                                 • God wordt manifest

                                                                         • Honger naar spiritualiteit 

                                                                     • Organisatie naar organisme

                                                                   • Meer openheid bij christenen

                                                                   • De Heer is aan het herstellen

                                                                  • Nieuw leven wordt ingeblazen

                                                                  • Jongere generatie die opstaat

                                                                  • Zijn Heiligheid wordt openbaar

                                                                • Relaties krijgen meer diepgang

                                                              • Mensen samen op het Malieveld

                                                          • Breek door! Breek door de poorten 

                                                         • Muren van traditie worden verbroken

                                                      • God wordt openbaar door het zwakke 

                                                  • Strategie van satan wordt meer openbaar

                                               • 24-7 Gebed,  Amos 9:11Hand. 15: 16-18

                                             • Eenmansbedieningen naar teambedieningen

                                   • Openbaring uit het Woord door eenvoudige mensen

                                  • Verschuiving van verstand naar het bovennatuurlijke 

                                 • Mensen willen meer. Ik zie meer strijd in gemeenten

                             • Mensen komen tot ontdekking dat het om relatie draait 

                         • Er wordt een leger klaargemaakt en de Heer gaat vooraan 

                   • Verschuiving in Nederland, van lege kerken naar volle theaters 

                 • Weer terug naar de plaatselijke kerken. God zoekt oprechtheid 

              • Leger van jonge mensen. Kijk naar de vrucht. Op water wandelen 

      • Open grenzen voor het demonische, waarvan nu de zichtbare gevolgen 


Bovenstaande (profetische) indrukken zijn de dingen die de deelnemers aan de workshop menen te “ zien” die God doet en bewerkt.

Daarbij was en is het opmerkelijk dat velen hetzelfde “ zagen” en dat zonder dat er hierin een opzet was de “gezamenlijke visie” de contouren van Nederland zich aftekenen.

Voorzeker, de Heer doet geen ding of Hij openbaart Zijn raad (Amos 3: 7).
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]