Bijzondere tijden, bijzonder gezag!
‘Hij verandert tijden en uren, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis’. Daniël 2:22. 

Woord van de maand, januari 2017

Het schudden van de naties en de toekomst van Nederland
De Heer gebruikt allerlei heftige ontwikkelingen, zoals de globalisering, massa immigratie, en onverwachte politieke wendingen, om de natiën te schudden. Eén van de gevolgen van dit schudden is dat het economische en politieke lot van een land in korte tijd drastisch kan veranderen, ten goede of ten kwade. Het is net alsof er nu een gigantische stoelendans tussen de natiën aan de gang is. Geen land kan nog zeker zijn van de ‘stoel’ (d.w.z. de economische en politieke positie) die het eerder had.

Als de muziek stopt krijgen de natiën die niet krachtig of alert genoeg reageerden een veel slechtere stoel dan voorheen, of wellicht helemaal geen stoel meer. Deze onzekerheid over de toekomst geldt ook voor Nederland. Het is beslist geen uitgemaakte zaak dat wij de relatieve veiligheid en welstand die wij de laatste decennia hebben ervaren, in de nabije toekomst zullen behouden of vergroten. 

Een seizoen van extra gezag in gebed voor ons land
Er is echter goed nieuws. De Heer regeert. Hij behoudt de eindregie over de geschiedenis en het lot van de naties. Tegelijkertijd geeft Hij ons gelovigen een mate van geestelijk gezag in gebed om onder de leiding van de Heilige Geest ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wereld bij te sturen.
Vanwege de snelle veranderingen in de wereld is dergelijk gebed momenteel extra belangrijk. Juist in dit geestelijke seizoen wil de Heer ons daarom een extra mate van gezag geven om op deze manier de maatschappelijke en economische toekomst van ons land positief te beïnvloeden. 

De gevolgen voor ons gebedsleven
De verdere doorbraak van Gods koninkrijk blijft altijd de hoofdprioriteit voor ons gebedsleven, ook in dit geestelijke seizoen (Matth. 6:10). Dit houdt onder meer gebed in voor een grote oogst aan gelovigen, geestelijke volwassenheid, tekenen en wonderen, e.d. Tegelijk is het belangrijk om juist nu eveneens intensief te bidden voor de politieke, maatschappelijke en economische toekomst van Nederland, en de rest van de wereld.

Wij kunnen Gods bestemming als Nederlandse gelovigen het beste vervullen bij een redelijke economische welstand en maatschappelijke rust en veiligheid (vglk. 1 Tim. 2:2-4). Ook kunnen wij onze bestemming het beste vervullen als Nederland een flinke mate van politieke en economische onafhankelijkheid bezit. De Heilige Geest wil ons extra wijsheid en inzicht geven hoe en wat wij moeten bidden om Gods zegen in Nederland op deze terreinen daadwerkelijk door te laten breken. Hij wil ons ook op dit punt naar een hoger niveau van profetische gevoeligheid tillen.
 
Groei in gezag voor gebed voor persoonlijke doorbraak
Voor degenen onder ons die nog sterk worstelen met problemen in de persoonlijke situatie lijkt effectief gebed voor zulke doorbraak in ons land misschien erg hoog gegrepen. Deze twijfel is begrijpelijk maar niet nodig. Als wij gericht bidden voor maatschappelijke en economische zegen in ons land oefenen wij de ‘spieren’ van ons geestelijke gezag in gebed. Dan groeien wij in dit geestelijke gezag, wat ook weer nuttig is om effectief te bidden voor overwinning in ons eigen leven en dat van onze geliefden.

Wij willen jullie daarom oproepen te vertrouwen dat de Heer ook jouw geestelijk gezag dit komende jaar zal bekrachtigen, zodat je deelgenoot zult zijn van vele doorbraken in jouw leven en in Nederland. 

Gebedspunten op dit moment 
- Bid dat Gods plannen voor een nieuwe oogst in Nederland, Europa en het Midden-Oosten doorgang zullen vinden. Bid dat de bolwerken en strategieën van de vijand om deze plannen tegen te houden, zullen vallen en falen.

- Bid voor een groei in het geestelijk gezag en de profetische gevoeligheid om met Hem ontwikkelingen in ons land en de rest van de wereld bij te sturen.

- Bid dat Nederland gaat opstaan als natie die Gods bestemming en rol zal gaan vervullen. Praktisch betekent dit onder meer dat Nederland bereid wordt om zelf haar koers te bepalen en het belang van haar bevolking echt dient.

- Voor de Heer is de houding die een land inneemt ten opzichte van Israël sterk bepalend of een land wordt gezegend of niet. Bid dat Nederland Israël ook echt gaat steunen en zich niet langer voor een anti-Israël agenda laat strikken. 

Uitnodiging voor herstelbijeenkomst in Utrecht
Onderwerp: ‘Hoe in vertrouwen en vrede te leven in deze roerige en snel veranderende wereld’.
Datum: Zaterdag 11 februari 2017.
Tijdstip: 13.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Jeruzalemkerk, Tuindorpzaal, Troosterlaan 65, Utrecht. 
Organisatie: Kingdom Rule Ministries Spreker: Jan Willem Bakker. 
Toegang: Gratis (collecte).

Giften voor het werk van Kingdom Rule kunnen worden gegeven op NL16INGB 0004804336, t.n.v. Kingdom Rule Ministries te Houten. Kingdom Rule heeft het ANBI keurmerk. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting. 

bron: www.kingdomrule.org  © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

 

 

 

 

 

 

 
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]