Ontvangen Woorden
Hier vindt u profetische woorden ontvangen tijdens één van de samenkomsten of elders.

Klik aan de linkerzijde op een subbutton voor een woord.
Ontvangen woorden zijn door Gods Geest geïnspireerde woorden die bedoeld zijn om gelovigen en “zoekers naar waarheid” te bemoedigen, op te bouwen en toe te rusten.

Het zijn profetische woorden, wat wil zeggen dat het woorden – expressies – zijn die uit het hart van God de Schepper voortkomen, om Zijn wezen, hart en bedoelingen met de mensheid en Zijn volk bekend te maken.

De gaven van profetie (zie o.a.
1 Kor. 12:10; 1 Kor. 14:1,39; Ef. 4:11) zijn aan de volgelingen van Yeshua de Messias (Jezus Christus) gegeven om Zijn wil en Koninkrijk hier op aarde bekend te maken en te vestigen.

Handelingen 2: 17-21
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.
Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.
Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.”
  

 

 


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]