Aanbidding als samenbrengende kracht  


Geest
 Foto gemaakt door Kees van Es van de eerste Love-Encounter op 6 juli 2008 

De samenbrengende kracht is de aanbidding van het Hoofd, Jezus Christus de Heer.
 
De nadruk ligt op het kennen van Hem en het aanbidden om wie Hij is. Hieruit volgt al het andere: voorbede, openbaring, wonderen en tekenen, zoals genezing en bevrijding. Dit alles als gevolg van de aanbidding. 
Het is een plek waar mensen zelf aan de voeten van Jezus gebracht worden om te zien wie Hij is en om van Hem te leren.

Psalm 27:4
Eén ding heb ik begeerd van JHWH, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen van mijn leven in het huis van JHWH mag wonen, om zijn schoonheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel.

Om mensen mee te nemen in de aanbidding is er een soort model als basis nodig. Dit is om te voorkomen dat de natuurlijke processen en kenmerken van mensen bepalen hoe het gaat. 
Vanuit een model is het eenvoudig om een beweging van de Geest op te pakken (loslaten van het model), om daarna weer terug te vallen op het model. 
Het model is noodzakelijk als er werkelijk 24 uur per dag aanbeden wordt. Dit bevordert de continuïteit van de aanbidding en de geestelijke overdracht veel meer dan wanneer losse clubjes met hun achterban voor een paar uur komen en dan weer weggaan. 
Het moet een omgeving zijn waarin de aanbidding en werking van de Geest gefaciliteerd wordt, waarin mensen meegenomen worden in wat God doet.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]