Maak van mij een huis van gebed


Eddy James geeft praktische invulling aan het zijn van een huis van gebed door o.a. beschikbaar te zijn voor een grote groep jonge mensen welke aan de rand van de samenleving zijn komen te staan en zijn huizen open te stellen voor hen voor een periode van drie jaren om zo relatie met hen aan te gaan om samen met hem en elkaar op te trekken in het uitleven in een leven met God onze Vader. 
Klik
hier voor meer info en ondersteun het werk dat Eddy James mag doen in het Koninkrijk van God.  

Dag & Nacht | Gun Hem geen rust

Het klinkt oneerbiedig, maar het staat echt in de Bijbel.

Jesaja zegt het: “Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust.”
Het is op het brutale af, maar ooit deed Abraham het. Toen hij hoorde van God dat Hij Sodom wilde vernietigen, trad hij God in de weg. “Hij bleef staande voor het aangezicht van de Here.” Staat er letterlijk.
Abraham nam het op voor deze goddeloze stad en begon met de mogelijkheid van vijftig rechtvaardigen… Waren die er niet?
Wel, dan waren er wellicht nog veertig… Dertig dan… En twintig??? Abraham liet God niet met rust.

Jezus vertelde de gelijkenis van de weduwe die onrechtvaardig was behandeld door een rechter. Ze nam het niet en klopte steeds bij hem aan: “Doe mij recht…” En na heel vaak en lang aandringen, gaf de rechter toe. Jezus vergeleek deze weduwe met de uitverkorenen van God, die dag en nacht tot Hem roepen. Zij laten God niet met rust.
Jesaja zegt het tegen de ballingen. Als “wachters op Sions muren” moeten zij allereerst zichzelf geen rust gunnen. Ze moeten waakzaam blijven. “Gun uzelf geen rust.” Blijf bij Hem pleiten, totdat Hij de verwoeste stad Jeruzalem weer zal doen herbouwen.
God had het immers beloofd!

“Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust.”
In een andere bijbelvertaling staat: “Gij die de Here indachtig maakt.” “Indachtig maken” heeft te maken met “herinneren”. De profeet roept Israël op God te herinneren aan wat Hij beloofd heeft. En dat niet een keer, maar alsmaar door. Net zolang totdat Hij Zijn beloften heeft vervuld.
Bidden is ook: God nooit met rust laten.
Beloofd is beloofd.

Gebed: "Here, er zijn zoveel beloften die U nog niet vervuld hebt. We laten u niet los, totdat Gij ons zegent. Amen!" 

                                             
 uit Visie nr.10, maart 2007 Ds. Arie van der Veer 

Huis van Gebed Twente heeft het verlangen de faciliteiten te bieden voor een woonstede om God te ontmoeten 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 52 weken per jaar.

 

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]