Gods Dream Team  
Een oproep tot eenheidOm ons heen zien we een verdeelde kerk, gescheurde gezinnen en een ontwrichte maatschappij. Een ontmoedigend beeld, inderdaad.

Toch zegt God: "Ik wil eenheid en daarom kan het..." Als jullie je conflicten begraven, je eigenbelang opgeeft, je met elkaar verzoent en je wil ondergeschikt maakt aan Mijn wil. 

Efeze 4: 3-6

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. 

Dit is het enige gebed dat de kerk kan verhoren.

Laten wij Hem de kerk geven, die Hij altijd heeft willen hebben, maar nooit heeft gekregen.
Huis van Gebed Twente wil in dit proces de kerk aanmoedigen en ondersteunen. 

Artikel over christelijke eenheid 
 

 

 

 


 

 
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]