Malieveld, Den Haag - Gebedsdag 888

Terugblik en visie voor 2009foto: iedere provincie vertegenwoordigt.

Kan een land veranderen in één dag! (Jes.66:8) 

Den Haag, 25 augustus 2008

Het is nu ruim twee weken geleden dat we met elkaar op het Malieveld waren. Toegejuicht door de wolk van getuigen en staande op de schouders van hen die jaren hebben gebeden voor dit land, geloven we dat er een fundament is gelegd voor het komende jaar! 


video: gebedsblok m.m.v. de LoveEncounter Band uit Twente.

Een jaar waarin we kiezen voor eenheid!
08-08-08 heeft een nieuw begin ingeluid voor ons land. Er is een besef dat we nu op moeten staan, dat we een muur moeten opbouwen voor Gods aangezicht en op de bres moeten gaan staan voor ons mooie land en dit is pas het begin!
12 september 2008 komen we samen met landelijke leiders om de voorbereidingen te treffen voor het vervolg op het Malieveld in september 2009.

Op 08-08-08 waren de voorbidders vergaderd. De plassen op het veld en de drie enorme regenbuien weerhielden ons er niet van om door te drukken in gebed.
Het was een tijd van offers, bekering en verzoening. Vanuit alle delen van het land waren er mensen naar het Malieveld gekomen. Er is geschiedenis geschreven en de weg is bereid!

In Hebreeën 10:35 staat het volgende: 'Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.' 

Het is Gods wil dat een natie terugkeert naar Hem! Er ligt een oorspronkelijke bestemming op ons land dat verloren is gegaan door zonde en ongerechtigheid, maar als wij ons bekeren, als wij ons verootmoedigen, als wij ons verzoenen in eerste plaats met Hem en daarnaast met elkaar als lichaam van Christus dan zal Hij uit de hemel horen, onze zonde vergeven en ons land herstellen. (2Kron.7:14)

De volgende belofte komt hier achter aan: Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. (2 Kron.7:15)

Dit was precies het woord wat de Heer ons gaf aan het begin van de dag:

Deze dag is een sobere dag (letterlijk maar ook geestelijk) Er word profetisch grondwerk verricht. Het 'event' gerichtheid word ontworteld en afgelegd. Een dag apart gezet van zuigeling tot oudste.
We doen dit met z'n allen, het lichaam, niet één man of organisatie.....Dit vereist een verandering van denken! Geen 'toeschouwers' mentaliteit maar anticiperen. Alle 'eigen' verhoging valt hiermee af. Het gaat alleen om Hem en jou en jouw land en de generaties na jou. Verder om niets en de Heer is hier heel blij mee en kijkt en is stil. Hij kijkt en luistert naar alles wat hier gebeurd en is stil en ontvangt in respect.

De Schepper van hemel en aarde wil graag ontvangen van zijn schepselen!

'Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt,
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.
Gij doet hem heersen over de werken uwer handen,
alles hebt Gij onder zijn voeten gelegd...'
Psalm 8:5-7

In 2009 zullen we als kerk van Nederland onze eenheid belijden en gezamenlijk op de bres gaan staan voor ons land. Dit zal een unieke gebeurtenis zijn! Nooit eerder werd er in Nederland vanuit alle geledingen van het Lichaam van Christus de handen ineen geslagen. Nooit eerder heeft de Gemeente de eenheid gezocht zoals we dat nu zien. PRIJST GOD!

Nederland zal niet langer om de Gemeente van Christus heen kunnen. We zullen de profetische plaats gaan innemen die de Heer ons vanaf de grondlegging der wereld gegeven heeft.
De kerk van Nederland moet opnieuw het geweten van de samenleving worden.

Vanuit de stuurgroep ( dit zijn de mensen die Malieveld 2009 voorbereiden) zijn we net terug uit Indonesië. We hebben een soortgelijke dag meegemaakt in het grootste Moslimland ter wereld.
1,3 miljoen mensen waren vergaderd om 12 uur te bidden en vasten voor een verandering in hun land. Verspreid over het gehele land werd er gebeden door Christenen in stadions, hallen en kerken. 

Wereldwijd zijn de Christenen aan het opstaan om God ernstig te zoeken. Het is tijd!! Kan een land veranderen in één dag? Onze God maakt het onmogelijke mogelijk!

Vanaf september 2008 komen we weer iedere laatste dinsdag van de maand bijeen om te bidden voor ons land. Van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn we op het Malieveld in Den Haag.

Ook komen we iedere donderdag- en vrijdagavond bijeen van 20.00 uur tot 21.30 uur in EC Europoort te Rotterdam. Wederom om te bidden voor een verandering in ons land.
In Indonesië hebben we een lied geleerd: 'You've got to pray till something happen' 

Moge dit onze hart gesteldheid zijn!

In Zijn liefde verbonden,
Frank Pot. 

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]