GOD TV - Gebedslijst 


“Jezus zeide tot hen, “konden jullie niet eens één uur met mij waken?” Matt. 26:401. Passie voor Jezus
Wijd je hart toe aan Jezus in liefde en gehoorzaamheid (
Ef.1 :17-19; Ef. 3:16-19; Fil. 1:9-11; Kol. 1:9-11)


2. Redding
Bid dat God de schellen van de ogen laat vallen die de blindheid veroorzaken van zij die niet geloven (
Joh.16:8; 2 Kor.4:4)
Bid voor de redding van drie specifieke personen: 


3. Genezing
Bid voor de vrijzetting van fysieke, emotionele, mentale, relationele en geestelijke genezing (
Jes.53:4-5; Hand. 4:29-30)
Bid specifiek voor drie mensen die genezing nodig hebben:


4. Gerechtigheid
Bid dat abortus stopt, mensenhandel, gewelddadige handelingen en andere ongerechtigheden (
Ps. 72:1-4, 12-14; Ps. 82; Jes. 58:6-12) 

5. Regering
Bid voor de autoriteiten in uw regio/stad/land (
Rom.13; Titus 3; 1Pet. 2:13-17) 

6. Lokale kerk
Bid dat de Geest wordt uitgestort in uw stad/regio en voor eenheid, dat de volheid van de Geest wordt vrijgezet in de kerk (
Joh.14:12; 17:21-23)
Bid voor uw kerk en/of uw denominatie: 

7. Zending
Bid voor opwekking in een buitenlandse stad/land en voor de uitstorting van de Geest op de armen en vervolgde kerk (
Hand. 2:17-21; 2Tess. 3:1-5);

Bid dat de welvaart van de landen wordt vrijgezet voor de Grote Oogst en de armen (
Haggaï 2:7-9);

Bid voor geestelijke doorbraak in de wereldwijde kerk met ongekende eenheid, reinheid en kracht (
Jes. 63:15-16; Jes. 64:1-7; Rom. 15:5-6,13)
Bid voor drie steden/landen en/of bevolkingsgroepen: 

8. Bedieningen
Bid voor sleutelbedieningen en/of zendelingen (
1Kor.1:5-8; 1Tess. 3:10-13; 2Tess. 1:11-12; 2Tess. 3:1-5) 

9. De markt
Bid voor uw werkplek en autoriteiten (
Kol.3:23-24; 1Kor 10:31; Pred.3:9-13; Pred. 5:18-20; Titus 3) 

10. Familie
Bid voor zegen, eenheid en gezondheid in uw huwelijk en onder uw kinderen (
Joz.24:15; Rom.15:5-6; Rom.12:9-10; Ex. 20:12; Ef. 5:22-6:4; Kol.3:18-21)
Bid voor de leden van uw gezin: 

11. Jongvolwassenen / Universiteiten
Bid voor lokale scholen en hogere scholen zowel als voor de jeugd-opwekkingsbeweging (
Joel 2:28, Mal.3:24) 

12. Gebedsbedieningen
Bid voor het vestigen van gebedshuizen in uw stad/regio (
Jes. 56:6-8; Matt. 21:13; Marc.11:17, Luk.19:46) 

13. Nationale zaken
Bid voor specifieke dingen in uw land: 

14. Internationale zaken
Bid voor specifieke dingen die de wereld aangaan: 

15. Israël
Bid voor opwekking en dat Gods plannen voor Israël gerealiseerd mogen worden—voor de vrede van Jeruzalem, redding van de Joden, opwekking in de gemeenten van Israël en voor de vervulling van alle profetische beloften aan het land Israël (
Rom. 9-11; Jes. 62) 

16. GOD TV
Bid dat God 1 miljard gebedspartners doet opstaan die zich toewijden aan gebed voor de vervulling van GOD TV’s opdracht om 1 miljard zielen te winnen;

Bid voor de partnerschap van GOD TV met andere bedieningen, dat zij gezegende media in de huizen mag brengen;

Bid voor de GOD TV oprichters Rory & Wendy Alec en hun medewerkers over de gehele wereld;

Bid voor de hoofdkwartieren in Jeruzalem, het hoofdkantoor in Washington, DC, de planning van de programma’s en productie in Plymouth, UK, het centrale communicatiebureau in Johannesburg, en de regionale kantoren over de gehele wereld.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]