Vasten ketting 
24/7 bidden en vasten 

Fire Nederland (Fellowship for International Revival and Evangelism):

Vanaf januari 2009 gaan we van start met een gebedsketting, 24 uur per dag, 7 dagen per week bidden en vasten voor transformatie in Nederland en de afschaffing van abortus.

We zien momenteel dat de tijden ‘ernstig’ zijn en dat vraagt om ‘ernstige’ offers. Hoor de woorden van de Nederlandse politicus, journalist en theoloog Abraham Kuyper: “Wanneer de principes die tegen je diepste overtuigingen ingaan aan de orde van de dag zijn, dan is strijd je roeping, en vrede is tot zonde geworden! Je zult ten koste van je geliefde vrede, je overtuigingen bloot moeten leggen vóór je vrienden en vijanden met al het vuur van je geloof.”

We willen bidden voor:

         1. Opwekking en transformatie in Nederland
         2. De afschaffing van abortus
 

1. Opwekking en transformatie 

Laten we niet ontmoedigd raken door het feit dat de tijden steeds duisterder worden. Behalve het feit dat de Bijbel hierover spreekt (het toenemen van zonde in de laatste dagen,
2 Tim. 3), hebben we ook een geweldige erfenis in Europa. Denk daarbij aan de reformatie, de opwekkingen in Frankrijk, Schotland, Ierland etc. Mannen als George Whitfield, William Booth, Hudson Taylor en John Wesley die God gebruikte om hele naties voor Jezus te schudden! In de dagen dat John Wesley begon te prediken, was Engeland zo verdorven in zonde dat prostitutie op straat te vinden was en vele andere zonden aan de orde van dag waren. Maar door John Wesley ging Engeland een heel andere koers daar hij een “heiligmaking” van geheel Groot-Brittannië voor ogen had.

Maar vergeet niet: deze transformaties gingen toentertijd gepaard met offers die gebracht werden door christenen die een levensstijl leefden van bidden en vasten en wanhopig uitriepen naar God.

2. De afschaffing van abortus

Derek Prince zei: “De geschiedenis wordt bepaald door de voorbidders.” Paulus roept in zijn brieven op om te bidden voor onze overheden. In juni a.s. zullen er weer Europese verkiezingen zijn.
Laten we bidden dat de Heer de ogen van onze regeringsleiders opent, zodat we een keer zullen gaan zien in zaken als de abortuswetgeving, euthanasie e.d.. We verlangen ernaar dat ons land en Europa zullen veranderen van een doodscultuur in een cultuur van leven door de liefde en kracht van God!
Ook dit ‘kwaad’ zal op een dag voorbij zijn net zoals het ging met het nazisme en communisme. Maar ook dit keer zal het ‘offers’ kosten.

Laten wij een stem zijn voor alle ongeboren baby’s en als priesters voor Gods aangezicht staan om onze ‘harten te scheuren’. M. L. King zei: “Een mens sterft, wanneer hij weigert te staan voor gerechtigheid, een mens sterft als hij weigert te staan voor de waarheid.” Denk bij dit onderwerp ook aan Israël en de Verenigde Staten waar deze zaken ook spelen.

Om deze reden is het goed dat christenen zich verzamelen en op de bres gaan staan voor hun land. En niet langer aanzien hoe hun land verloren gaat. Het idee is daarom om een keten van vasten en bidden te hebben voor iedere dag van 2009. Door de aanhoudende kracht daarvan zullen wij verandering kunnen zien in ons land. Wij willen God als het ware geen rust gunnen totdat wij verandering hebben gezien, wetende tegelijkertijd dat het zijn verlangen is om te werken door ons gebed. (
Jesaja 62:6, 7)

“Laten we als een leger van minnaars van Jezus en priesters ons uitstrekken naar nieuwe niveaus van gebed en diepten van intimiteit met de Vader. Dan kunnen we Gods zaak bij mensen bepleiten en de zaak van de mensheid bij God bepleiten.” 

 

Vasten. Dat klinkt moeilijk. Elke week vasten? Dat is onmogelijk !

Onze samenleving beschouwt honger als iets verschrikkelijks, maar God noemt honger door vasten een deel van het normale christelijke leven. Lees meer...

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]