En de Geest en de Bruid zeggen: Kom!


Foto: Dam, Amsterdam

Er gebeurt iets "nieuws" in Nederland!

Het geestelijke klimaat begint langzaam te veranderen en datgene wat zich jarenlang "ondergronds" heeft ontwikkeld, wordt zichtbaar voor degenen die er acht opslaan (Jes. 43:18-21).

De geestelijke transitie van een "kerk-visie" naar een "koninkrijk-visie" begint zich ook voorzichtig in het natuurlijke te manifesteren. 

Een "individuele" visie/opdracht wordt door het "gezamenlijke lichaam" van (aan)bidders uit verschillende (gebeds)groepen/stromingen/richtingen uit Nederland opgepakt en uitgevoerd. Meer dan 300 (aan)bidders uit het noorden, zuiden, oosten en westen van deze natie kwamen op 13 maart 2010 samen naar de hoofdstad Amsterdam om in het centrum van de stad op de Dam, JEZUS - die op de "deur" van deze natie klopt – als “Één nieuwe mens” (Ef. 2) te vragen om "binnen te komen" om Zich over dit land te ontfermen (Op. 3:20).

Alhoewel niet bewust "gezocht", is de timing profetisch en actueel. In de tussentijd is het kabinet gevallen en is Amsterdam "burgemeester-loos".

Tijd voor de heerschappij en het Koningschap van de Koning der Koningen - YESHUA de MESSIAS (Jezus Christus), in een land wat zonder een hemelse interventie naar de afgrond gaat en verloren dreigt te gaan.

Een bijzondere happening om bij te mogen zijn.

Indrukwekkend, hoopvol & bemoedigend!

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet
(Op. 22:17).

Liefde & zegen,
Jefferie Lammers 


De Sjofar wordt geblazen!Wachten op Jezus!De sjofar wordt opnieuw geblazen! Hand in hand in gebed!Geknield: Jezus wees welkom in ons land!


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]