Donaties / Giften  

 De stichting is afhankelijk van donaties en giften. Haar verlangen is een regelmatige stroom van inkomsten te zien ontstaan om een goede financiële basis te creëren voor haar activiteiten.

Wanneer u de doelstelling, het bevorderen van de eenheid onder gelovigen, een warm hart toedraagt willen wij u vragen te overwegen maandelijks doorlopend een bedrag te doneren.

Ook voor eenmalige giften kunt u gebruik maken van:

IBAN: NL13 INGB 0001 2309 10 t.n.v. Stichting Huis van Gebed Twente,
Haaksbergen
BIC (=SWIFT): INGBNL2A  

Via deze button naar uw e-mailbrowser kunt u ons machtigen automatisch eenmalig of periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven.

 
"Stichting Huis van Gebed Twente" is per 01 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (
ANBI). 

ANBI nummer: 8066.31.466
Kamer van Koophandel handelsregister nummer: 41031947

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]