Vijf kenmerken van een nieuwe reformatie - Floyd McClung
Bookmark and Share

Wereldwijd zie ik dat God de kerk aanspoort om een omslag in denken en handelen te maken. Onderstaande vijf punten heb ik overgenomen uit het boek ’The Shaping of Things to Come’ van de Australische missiologen Michael Frost en Alan Hirsch.

1) Het lidmaatschap van de kerk is niet een doosje, maar een reis

We worden door Jezus uitgenodigd voor een avontuurlijke reis die ons leven verandert. Die uitnodiging geldt voor alle mensen en is dus inclusief, niet exclusief alleen voor christenen. Werden de discipelen wedergeboren vóór of ná dat Jezus hen uitzond om te prediken? Ik werd eens uitgenodigd door een moslim om elke ochtend met hem te bidden. Elke ochtend voor zijn gebed las hij de woorden van Jezus uit de Ingel (het evangelie), zeven dagen per week. Iemand had hem geadviseerd: "Als je van waarheid houdt, lees dan de woorden van de profeet Jezus." Deze moslim getuigde: "Naarmate ik Hem leerde kennen, begon ik van Hem te houden en wil ik dat Hij elke dag met mij meegaat. Maar ik ben geen christen." Lidmaatschap is geen doosje waar we mensen in kunnen passen. Veel ongelovigen zoeken, en veel gelovigen zoeken niet meer. Jezus nodigde mensen uit. Niet om in een doosje plaats te nemen, maar om met Hem op reis te gaan, in een relatie/gemeenschap met Hem. Als ik mensen zie, zie ik bestemming. Jezus maakte discipelen al voordat ze ’christenen’ werden. Laten we religie eruit halen en Jezus erin leggen. En de kerk (onszelf) daar brengen waar de mensen zijn.

2) De kerk is geen instituut, maar een organische familie

Maak je niet druk om structuren en programma’s, maar creëer plekken waar Jezus kan bouwen. We stoppen zoveel energie en geld in de zondagochtend. Als we die energie en geld nou eens op de andere zes dagen van de week zouden richten? Dan beperken we de kerk niet tot twee uur per week met een paar mensen die ons vanaf het podium bedienen, maar zijn we 24-7 gemeente, waarin iedereen betrokken is.

3) De missie van de kerk is incarnatie, niet attractie

Het is niet: kom naar mij, maar: ik ga naar jou. Jezus gaf ons dit voorbeeld. God kwam naar ons toe, leefde onder ons. Zo zond Hij ons ook uit. We moeten de christelijke cultuur achter ons laten.

4) Het leiderschap van de kerk is apostolisch, niet hiërarchisch

Er zijn vijf bedieningen aan de Gemeente gegeven. We hebben één van die gaven - leraarschap/herderschap - tot leidend gemaakt in de hele kerk. We moeten de nadruk weer veel meer leggen op de apostel, de profeet en de evangelist, want zij richten de kerk naar buiten.

5) De spiritualiteit van de kerk is holistisch, niet dualistisch

Er is geen scheiding tussen kerk en wereld. God wil overal, elk gebied van het leven beïnvloeden. Hij wil koning zijn over elk gebied. We hebben een privé-spiritualiteit ontwikkeld waarin we God voor onzelf op zondag hebben. Maar we hebben een opdracht in de wereld. Onze roeping is anderen helpen in de roeping op hun leven te gaan functioneren en deel te worden van God’s beweging.

Ik heb geloof voor Europa. Elke keer dat ik hier kom wordt de overtuiging sterker dat er een nieuwe beweging van God gaat komen in dit continent, een nieuwe reformatie. Maar er is wel een nieuw vuur van radicaliteit nodig, toewijding aan Christus, niet aan kerkelijkheid. Het is belangrijk dat we Jezus binnenbrengen in elk gesprek en elke relatie. Er zit geen boosheid achter als ik over een tweede Reformatie begin, maar bewogenheid. Misschien kan een mooi kerkgebouw of een inspirerende dienst mensen trekken. Maar besef hoeveel mensen er zijn die nooit zullen komen, die nooit de boodschap horen. Laten we Jezus navolgen, die een vriend van zondaren was en de religieuze structuren van zijn tijd vermeed.

Na 40 jaar bediening heb ik mijn leven met God teruggebracht naar drie principes: elke dag breng ik tijd door met Jezus om mijn passie levend te houden (Hij spreekt me aan als zoon, niet als leider of auteur), ik investeer mijn leven in andere mensen (geestelijk nageslacht voortbrengen, kinderen die verder gaan dan ik kon komen), en ik vertel anderen over Jezus en breng zo hoop en goed nieuws.


Bron: Joel News

Zie ook dit artikel m.b.t. een nieuwe reformatie en de bestemming van Nederland.
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]