Stilte -  Graham CookeStil zijn opent een kanaal van communicatie tussen ons en de hemel.


Bookmark and Share

Stil zijn opent een kanaal van communicatie tussen ons en de hemel. Ieder van ons heeft achtergrondgepraat dat plaatsvindt in ons denken. Hoofdruis, zoals mijn vriend, de Britse psycholoog Jim McNeish het noemt, is een innerlijke stem, een soundtrack voor onze levens (soundtrack: geluidsspoor, geheel van vooraf opgenomen achtergrondgeluiden in een film, noot v.d. vert.).

Het is vergelijkbaar met een special feature op een DVD (special feature: extra bestand bij een film, met bijvoorbeeld een becommentarieerde impressie van het wordingsproces van de film, noot v.d. vert.): een voortdurende, één richting opgaande stroom van gepraat in ons bewustzijn, dat commentaar levert op ons leven zoals het zich ontvouwt.

Stilte gaat niet over het tot rust komen op een bepaalde locatie, hoewel dat vaak helpt, maar over het stil maken van die stem in je hoofd. Er is discipline voor nodig om die stem tot rust te brengen, maar je moet het wel doen. En je kunt het doen, omdat God bij je is.

Het is dit aanvankelijke hoofdruis dat we omzetten in “gebeden” wanneer we ons te snel haasten tot voorbede. Omdat we onszelf niet stil gemaakt hebben, bidden we in onze eigen kracht, en komen we bij Gods deur onder het gewicht en de paniek van de omstandigheden die ons voor ogen staan. We spreken vaak en zijn zelden stil – eigenlijk zijn we helemaal het tegenovergestelde van God.

God is altijd stil en Hij spreekt zelden. Dus er is een verschil tussen de Heer die spreekt in ons, en de Heer die spreekt tot ons. Wanneer we zeggen: “Hé, God sprak tot mij,” dan is meestal het volgende gebeurd: uit een opslagplaats van woorden, gedachten, overwegingen, gesprekken en de Bijbel, die we meedragen in onze geest, heeft God iets uitgekozen dat Hij eerder tegen je heeft gezegd en heeft Hij dit teruggebracht in je bewustzijn.

Zoals een computergebruiker een bestand opent, haalt God de schat naar boven die Hij al heeft opgeslagen in ons. “Hé, ja,” denken we, “dat heeft betekenis. Dat is de Heer die spreekt.” Bij het zwijgen van God zijn Zijn woorden de leestekens, en wanneer God spreekt, is het een hele gebeurtenis. Wanneer Hij tot je spreekt, wordt er iets meegedeeld. 

Zijn aanwezigheid is diepgaand. Ooit sprak Hij éénmaal, en de hele aarde ontstond. Wanneer God spreekt gebeurt er iets, wordt er iets door elkaar geschud, wordt er iets geschapen en geproduceerd. Wanneer de Heer tot ons spreekt, is er altijd een dynamisch overblijfsel van Zijn aanwezigheid dat bij ons blijft – het is een sleutelmoment! 

In Psalm 46:10 zei God tegen David: “Wees stil, en weet dat Ik God ben.” Het was een woord dat een diep besef van de aanwezigheid van God gaf aan David toen hij verkeerde in moeilijke omstandigheden. Het is interessant dat Psalm 46 begint met een aardbeving en eindigt met “Wees stil.” Alleen God kan praten over stilte midden in een aardbeving. Wanneer het hele landschap van je leven verschuift onder je voeten, kan alleen God zeggen: “Wees stil, en weet dat ik God ben.”

Kennis van God komt door vrede en stilte. God wil ons de strijd inzenden, maar als we van tevoren al geen stilte vinden, hoe zullen we dan ooit vrede vinden tijdens het gevecht? Rust is ons beste wapen tegen de vijand, omdat rust ons in staat stelt te schuilen in onze geheime plaats (lett. vert. vanuit het Engels wat in het Nederlands vaak wordt vertaald met “schuilplaats,” noot v.d. vert.) in God.

De duivel haat je met een kwaadwilligheid en kwaadaardigheid die onvoorstelbaar is, maar hij is niet dom: hij zal je niet het heilige der heiligen – de aanwezigheid van God zelf – injagen, omdat hij weet wie hij daar zal ontmoeten. We hebben het nodig te leren hoe God te gebruiken als onze toevlucht, als onze burcht, als onze hoge plaats, als onze verborgen plaats waar de vijand ons niet kan raken. Als de vijand je niet kan vinden, kan hij je niet verwonden. God heeft voorzien in een geheime plaats in Hem voor jou.

Je moet je vermogen verliezen om in paniek te raken als je gaat wandelen met God. Je moet je vermogen verliezen om bezorgd en angstig te zijn als je gaat wandelen met God. Er is een verborgen plaats weggelegd voor ieder van ons.
God is liefde en in Zijn liefde heeft Hij een plaats gereserveerd waar je kunt leven in Hem ongeacht de omstandigheden. Hij houdt ervan mensen te leren waar die plaats is, omdat wanneer Zijn kinderen terechtkomen in hun geheime plaats, ze in staat zijn ten volle het leven te genieten. Het maakt niet uit welke moeilijkheid tot hen komt – ze kunnen de uitdaging aan. Zonder stilte is onze ervaring met God beperkt.

Stilte is de voorloper van rust in de Heer; een geestelijke discipline die ons meetrekt in een voortdurende ervaring van Zijn aanwezigheid. Het is deze rust, deze stilte, deze verborgen plaats van God, die ruimte geeft aan onafgebroken gemeenschap met Hem; het geeft ruimte aan wat de Bijbel noemt onophoudelijk gebed. 

 Graham Cooke

Vertaald door Lisette van Veluw

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]