De principes van ’simple church’ -  Floyd McClung
Bookmark and Share 

Floyd McClung bepleit een vorm van kerk zijn in kleine groepen, open naar de wereld en in staat zich snel te vermenigvuldigen. Dat concept wordt - niet alleen door McClung, maar ook door anderen - ’simple church’ genoemd. Hij meent dat de kerk een revolutie, een tweede reformatie nodig heeft om weer relevant te worden in de samenleving. "We steken te veel tijd en energie in nadenken over hoe we het gewijde uur op zondagochtend aantrekkelijker kunnen maken voor verloste mensen, in plaats van verloste mensen toe te rusten om de kerk de wereld in te brengen."

De ’simple church’ is een kleine groep die als een gezin functioneert en dicht bij gewone mensen staat die Jezus nog niet kennen. Ze kunnen samenkomen in huizen, maar ook in restaurants, cafés, kantoren, scholen of gewoon in de buitenlucht. ’Simple church’ heeft drie dimensies: naar boven (van God horen, gebedstijden), naar binnen (elkaar helpen Jezus te volgen, samen eten) en naar buiten (mensen over Jezus vertellen, bekeerlingen dopen, nieuwe groepen starten). Dit soort eenvoudige gemeenschappen hebben het potentieel om zich via straten, wijken en steden over de hele wereld verspreiden.

"In ons werk in Kaapstad beginnen we geen zondagse diensten," zegt McClung. "Zodra je met een dienst begint, denken mensen dat dat dé expressie van gemeente is. We houden dus alleen grotere vieringen als er iets speciaals te vieren is. We zijn kerk in de huizen, op de sportclubs, de scholen, enzovoort. Grote diensten geven geen empowerment. Mensen denken al snel: dat kan ik nooit! Daarom moeten we kerk-zijn weer op het niveau van gewone mensen brengen, zodat iedereen het kan doen. Dat is ’simple church’."

In Zuid-Afrika werkt McClung met kleine groepen die groeien en als een olievlek steeds nieuwe groepen vormen. Hij adviseert: "Zoek om je heen naar mensen die je kunt dienen, en kijk wat er gebeurt. Houd van mensen, stel Jezus centraal en vorm gemeenschap. Dan kunnen mensen zelf kiezen of ze erbij willen horen."

’Simple church gaat niet over kerkmodellen, benadrukt McClung. "Elk kerkmodel dat liefdevolle en gehoorzame volgelingen van Jezus wint, bijeenbrengt en vermenigvuldigt, is een goed model. Doorslaggevend is hoe effectief een kerk is in discipelvorming in kleine kringen, hoe mensen in hun gezin leven en met de armen omgaan."

Over leiderschap in dit soort netweken van kleine groepen zegt McClung: "Ik probeer te leiden zonder de leider te zijn. Ik wil een beweging voeden, mensen toerusten van achter de schermen. Ik leid ook liever geen publieke bijeenkomsten. Ik coach discipelmakers en help hen zichzelf te vermenigvuldigen in anderen. Jezus was niet bijeenkomst-georiënteerd, maar beweging-georiënteerd. Geen tempeldiensten, maar zoveel mogelijk kleine groepen en teams die overal actief zijn."

Floyd McClung heeft onlangs twee nieuwe boeken geschreven: ’Starting a house church’ over hoe je kerk kunt zijn op een eenvoudige manier, en ’You see bones, I see an army’, over hoe God ons kan en wil opwekken en gebruiken voor zijn plannen. Dit laatste boek verschijnt in januari in het Nederlands.

Bron: Joel News, Nederlands Dagblad

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]