Pro-life

Andrea Bocelli tells a "fairy tale" about abortion.

Bookmark and Share 


Ruim 500.000 baby's zijn de afgelopen 25 jaar in Nederland geaborteerd...Dit is bijna de stad Rotterdam.

In een samenleving die zijn hoofd omdraait en een kerk die schaamteloos stil is, is het nodig dat er een generatie opstaat die zegt:

GENOEG IS GENOEG! HEER NEIG UW OOR NAAR ONS. STOP ABORTUS EN ZEND UW OPWEKKINGSVUUR NAAR NEDERLAND!

FIRE zet zich in om een stem te zijn voor hen die geen stem hebben.
 

De plaats die geborgenheid en veiligheid zou moeten bieden is al decennia lang uitgeroepen tot jachtterrein. De moederschoot is vervallen tot een slachtveld waar baby's uiteen gerukt worden. Het is een demonisch geinspireerde moderne holocaust die probeert een hele generatie te ontwrichten om in zijn/haar bestemming te komen.

Ten tijde van Mozes probeerde de satan d.m.v. Farao al een hele generatie uit te roeien. Mozes ontsnapte door Goddelijke interventie.. Later werd hij gebruikt door de Heer om het volk van Israel naar het beloofde land te leiden en ze te ontrekken uit de slavernij.

Ten tijde van Jezus probeerde de satan opnieuw een hele generatie te doden in de hoop dat de Verlosser van de gehele mensheid ook gedood zou worden. Opnieuw was er een Goddelijke interventie en kon de vijand niet aan Jezus komen.

Zowel in de tijd van Mozes als in de tijd van Jezus heeft er veel onschuldig bloed gevloeid. De vijand wilde niet dat een heel volk in vrijheid zou komen en het beloofde land in zou nemen en hij wilde al helemaal niet dat de beloofde Messias geboren zou worden.

In Mal 3:23,24 (NBV) (Mal. 4:5,6 in andere bijbelvertalingen) lezen we twee belangrijke dingen. 

1 God gaat de geest van Elia uitstorten in de laatste der dagen.
2 God gaat de harten van de vaders doen terugkeren naar de kinderen en die van de kinderen naar de vaders.

Over Johannes de doper staat geschreven dat hij in de geest van Elia wandelde. Dit is de geest van de wegbereider. De vijand weet vaak meer van bijbelse beloften dan menig Christen. De Heer gaat terugkomen voor Zijn bruid. Een hele generatie is uitgenodigd om Hem binnen te halen.

De vijand is woest...., als geen ander weet hij als deze generatie opstaat hij in grote problemen is. Waar hij in oud testamentische tijden openlijk een decreet kon uitspreken door de monden van Farao en Herodes doet hij het nu heel subtiel... in de moederschoot.
 
Per dag worden er in Nederland 100 kinderen vermoordt in de moederschoot. 


Klik op het logo voor feiten en cijfers

God had een droom en bouwde er een lichaam om heen! Iedereen wordt geboren als een droom in Gods hart. God heeft beloofd in de laatste der dagen Zijn Geest uit te storten op al het vlees (Joel 2:28)(Joel 3 in de NBV) Samen met die uitstorting belooft Hij ook dat de geest van Elia uit wordt gestort.
Deze beloftes gelden voor 3 generaties! Ouderen, jongelingen en babies. De vijand wil niet dat de babies worden geboren, zodat zij de bijbelse profetieen zouden vervullen.

OH DAT ONZE OGEN MOGEN OPEN GAAN VOOR DEZE TAKTIEK!

Er is nog nooit zo'n grote aanslag geweest op een generatie als de onze.
50 miljoen babies worden jaarlijks wereldwijd geaborteerd. Daarnaast is er voor degenen die dit overleven de blootstelling aan sexueel misbruik, huiselijk geweld, groepsdruk, pesten, echtscheidingen, etc. De kinderen staan op de agenda van de vijand.

En toch....Te midden van deze chaos zegt GOD dat Hij de harten van de vaders naar de kinderen terugbrengt en andersom! Een herstel zo groot dat het zelfs de vloek van het land zal heffen! (Mal.4:6) 

"Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." Jason Upton's Persoonlijke getuigenis over zijn adoptie en bestemming.

Sta op voor het ongeborene, wees een stem voor hen die geen stem hebben, bid en vast voor deze generatie! Lees meer...

HEER STOP ABORTUS EN ZEND EEN OPWEKKING!


Bovenstaande tekst is afkomstig van de website van Fire Nederland

 
Heeft u persoonlijke hulp nodig n.a.v. dit artikel dan willen wij u graag verwijzen naar de
site van
ER IS HULP Dit is de site van Schreeuw om Leven waar mensen zijn welke hulp verlenen aan meiden en vrouwen die ongewenst zwanger zijn of problemen hebben bij de verwerking van hun abortus.

Wanneer je ongewenst zwanger bent, dan heb je vaak vragen. Je kunt je soms enorm onder druk gezet voelen. Misschien heb je er nog met niemand over gepraat. Bel of mail hen gerust, ze zullen je vragen graag beantwoorden en je nooit veroordelen.

  
 
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]