De ontmoeting met de bruid van Christus - Mike Bickle
Bookmark and Share 

Eindtijd bedieningen: De noodzaak voor intimiteit met de Bruidegom


1. De bediening van leiderschap in de eindtijd moet God ontmoeten

Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet. (Mat. 25:1)

A. Het koninkrijk van God kan men vergelijken met de tien maagden die de Bruidegom tegemoet treden.
De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ (Openb. 22:17)
Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes (Mat. 25:1)

B. Tien maagden – alle gelovigen zijn als de tien maagden voor God, de Bruidegom
Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven. (2 Kor. 11:2)

C. Olielampen – staan voor de bedieningen (omdat ze licht geven om anderen te helpen)

D. Erop uittrekken, de bruidegom tegemoet (Mat. 25:1) – staan voor de ontmoeting met de diepe dingen die in Gods hart zijn.

2. Twee types van bedieningen

Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. (Mat. 25:2-4)

A. Olie – staat voor de diepe ontmoeting met de verborgen dingen in Gods hart (het onderhouden van een geheime geschiedenis met God)

B. Dwaze bediening – namen hun lampen (bediening) maar geen olie (persoonlijke ontmoeting met God)

C. Wijze bediening – namen hun lampen en olie (tegenovergestelde prioriteit dan de meisjes met de dwaze bediening)

D. Belofte van de Heilige Geest om olie aan de kerk te geven (diepe ontmoeting met God)
Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. (Jes. 62:1)
Johannes was een lamp die helder brandde (zei Jezus) (Joh. 5:35)

En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. (Ef. 4:11-13)

3. Wegbereider bedieningen met openbaringen van de Bruidegom

Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” (Mat. 25:5-6)

A. Natuurlijk proces in het leven – allen sliepen.

B. In de nachtelijke uurtjes van de komende tijd, zal de Geest voorlopers doen laten opstaan die het uit zullen roepen.

4. De behoefte aan olie – Ontmoeten van God, de Bruidegom

Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”

A. ‘Geeft ons wat van jullie olie’ – Persoonlijke relatie met God kan niet overgedragen worden.

B. ‘Onze lampen gaan uit’ – Vermindering van de bediening (door slechte voorbereiding geveld)

C. Weigering om zich over te geven aan de verleiding van de Messias (Trots om onmisbaar te zijn)

D. Ga en koop – Verkrijg olie in Gods uitgekozen middelen in de genade van God.
Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. (Openb. 3:18)

5. Consequenties van bediening in het einde der tijd – Sluit deuren

Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” (Mat. 35:10-12)

A. De deur werd gesloten – Seizoenen in de Geest zullen nieuwe deuren, nieuwe kansen geven.

B. Boodschap – Ontwikkel een leven van intimiteit met Jezus.
Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij (Jezus) komt. (Mat. 25:13) 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]