Ik geloof niet - Ds Jeroen van Olffen
Ik geloof niet

Met grote verbazing hoor ik dit keer op keer als ik jongeren vraag of ze geloven. Maar waarom ben je dan hier, in Taizé? Het duurt even voor ik het begrijp. Maar nadat ik het meerdere keren heb gehoord wordt het me duidelijk.

Ik geloof niet in de kerk. Ik geloof niet in tradities. Ik geloof niet in de psalmen en de gezangen, de dominee, de ouderlingen, diakenen, kerkenraad, de paus, het vaticaan. Ik geloof niet dat je op zondagochtend een uur in de kerk moet zitten. Ik geloof niet dat de mensen die naar de kerk gaan beter zijn dan anderen. Ik geloof niet in het instituut die mij oplegt hoe ik geloven moet.

Maar waarom ben je dan hier, in
Taizé? Waarom ben je dan hier, Festival 316? Waarom ben je dan hier, in Biddinghuizen, bij Opwekking? Misschien krijg je geen uitgebreid betoog. Maar je krijgt antwoord... je ziet het antwoord: hier gebeurt iets wat jonge mensen raakt. Wat is dat dan?

Je kunt samen zingen. Hier wordt echt naar je geluisterd. Hier kun je jezelf zijn. Hier ben je niet alleen maar jongeren onder elkaar. Hier deel je met elkaar de zorgen en problemen waar je mee loopt. Hier krijg je geen kant- en klare antwoorden, Jezus redt, maar wel begrip dat je gezien wordt.

Mag ik vandaag bij jou komen eten? Mag ik vandaag luisteren naar jouw verhaal? Zacheüs, kom uit je boom.
Vandaag ben ik te gast bij jou.

Ik geloof niet. Ik begreep mensen nooit zo goed die dat zeggen. Het maakt me verdrietig. Wat mis je dan veel. Maar ik begrijp meer en meer dat wat voor mij geloven is voor een ander iets anders is. Als geloven geassocieerd wordt met kerkstructuren en regels, dan sluit ik me bij het legioen van ongelovigen aan.

Jezus geloofde niet in de synagoge. Hij ging er heen om mensen te ontmoeten. Onze Heiland geloofde niet in de tempel. Hij ging er heen om bij God te zijn. Jezus geloofde niet in de Sabbat. Hij plukt aren want mensen hebben honger. Jezus geneest, bevrijdt, is er.... zonder te buigen voor de regels van de Farizëen en de Sadducëeen. Maar ook zonder partij te kiezen voor welke kerkelijke stroming dan ook. Hij keek niet naar het bordje naast de deur van de synagoge of de kerk. Wat staat er op? Gereformeerd? Hervormd? Vrijgemaakt? Baptist of Katholiek?

Jezus kwam in vele synagogen. De kerk vormt geen drempel. Maar mensen werpen drempels op. En daar gelooft Hij niet in. Wanneer Jezus in de synagoge was werd Hij in veel gevallen uitgenodigd om naar voren te komen. Zo gaat dat nog steeds in een joodse eredienst.

Geachte gast, welkom in ons midden. Wie bent u en waar komt u vandaan? Kom naar voren, en lees een stuk met ons uit de Thora. En als gast wordt je even in het middelpunt geplaatst. Even lees je met de mensen om je heen uit dezelfde bron: de Thora, de weg om te leven met God. Je ervaart een verbondenheid met de mensen om je heen. Niet om wie je bent of om wat je hebt gedaan. Maar omdat je er bent. Jij bent als ik. Ik ben als jou: onderweg, een reiziger, een pelgrim, een ongelovige... 

Jongeren voelen het aan wanneer ze welkom zijn in de gemeenschap. Dan kom je van harte samen om te zingen en om te bidden. Dan voel jij je welkom om ongelovig te zijn en om iets te ervaren dat je leven zin geeft. Dan kom je naar voren om bij elkaar te zijn rondom een kruis of rondom brandende kaarsen. Dan leef je uit dezelfde bron: God, geen wet, maar de Levende. God, niet waarin je gelooft, maar bij wie je ervaart: Hij gelooft in mij. 

Ds Jeroen van Olffen,
Makkum.

(Kerkklok, augustus 2014)

* Overname of vermenigvuldiging van dit artikel slechts met toestemming auteur en bronmelding.
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]