Houdt het vuur brandende - Mike BickleBookmark and Share 


En het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan.
Leviticus 6:12


Mijn hart brand terwijl ik u uitnodig om partners te worden in de visie die de Heer ons gegeven heeft: het toerusten van mensen over de gehele wereld om overvloeiende levens vol passie voor Jezus te leiden en medeleven voor mensen.
Johannes de Doper beschreef zichzelf als een “vriend van de Bruidegom” terwijl hij de mensen aan het voorbereiden was voor de eerste komst van de Heer. Vandaag de dag, zoals Johannes functioneerde in de geest van een wegbereider, doet de Heilige Geest bedieningen opstaan die de Bruid van Jezus voorbereiden op Zijn tweede komst.

Na vijfentwintig jaar pastor geweest te zijn, veranderde mijn bediening aanzienlijk. Ik wijd nu al mijn energie toe aan het vestigen van een internationale bedieningsorganisatie in Kansas City (Internationaal House of Prayer, of IHOP-KC) die vurige voorbede en aanbidding omarmt met dagelijks vasten als fundament voor effectieve hulpverlening aan de verlorenen en armen.
Ik geloof ten diepste dat onophoudelijk voorbede en vasten hulpverlening effectiever maakt.

De IHOP-KC Missions Base verbindt zich aan Gebed (voorbede, aanbidding, genezing, profeteren), vasten (365 dagen per jaar omvattend), de Grootse opdracht (Jezus verkondigen aan alle natiën), de Wegbereider Geest (die de kerk voorbereid als de Bruid voor de unieke dynamica van de Eindtijd).

Ons werk omvat het toerusten en het uitzenden van duizenden zendelingen als toegewijde voorbidders en evangelisten die aan het werk zijn om opwekking te zien in de Kerk en een oogst onder de verlorenen.
We branden met het mandaat om gelovigen te trainen om van Jezus te houden en anderen met hun gehele hart, terwijl ze voortgaan om het Woord te prediken, de zieken te genezen, de armen te dienen, en huizen van gebed te planten over de gehele aarde.

In het hart van onze Zendingsbasis is een gebedsbrandhaard die zich bezighoudt met 24-7 gebed met aanbidding.
Mijn inspiratie kwam oorspronkelijk van Anna, de eerste evangelist en wegbereider in de Nieuwe Testament die bad en vastte voor meer dan zestig jaar voor Jezus’ eerste komst (Lucas 2:37), zowel als van Koning David die 4000 muzikanten en 288 zangers organiseerde om God te aanbidden 24 uur per dag (1 Kronieken 23-25).

Op 19 september, 1999, zijn we begonnen met 24 uur per dag bidden en aanbidden in onze ijver om de verlorenen effectiever te winnen. Momenteel hebben we meer dan 400 fulltime staf die toegewijd zijn om te doen wat Anna en David deden.
Onze visie is een Zendingsbasis van voorbede die 5000 fulltime “voorbede zendelingen” mobiliseert om uitgestuurd te worden om te evangeliseren, de armen te dienen, en huizen van gebed te planten.

De Heer stuurt duizenden jonge mensen naar ons. We trainen hen het beste door te voorzien in een plek waar ze 24-7 gebed, vasten en aanbidding kunnen ervaren die vloeit vanuit het genieten van intimiteit met Jezus als hun Bruidegom God, en dan door hen praktische training te geven in hulpverlening.

In 1727 is er een voorbede Zendingsbasis opgericht in Duitsland door Graaf Zinzendorf. Ze begonnen gebedsbijeenkomsten die 24 uur per dag voortduurden voor meer dan honderdtwintig jaar.
Dit resulteerde in de eerste protestantse zendingsbeweging in de geschiedenis, ook wel bekend als de Moraviërs. Zij ontdekten dat dag en nacht gebed evangelisatie en zending vrijzet. 

Op dit zeggen we, “Ja, Heer. Doe dit over de gehele aarde, zelfs in onze tijd!”.

Mike Bickle
 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]