Het heerlijke geluid van harmonie van relaties - John Meyer


Het heerlijke geluid van harmonie van relaties die op de juiste manier met elkaar in lijn staan.
 


Bookmark and Share


“Er is een heerlijke geur die stroomt wanneer twee of meer zich daadwerkelijk verenigen in Gods Geest – tot het punt waar de uitbreiding van het Koninkrijk blijvende resultaten geeft.”

Praktisch iedereen die ik ken op deze planeet geniet van een soort van kalmerende muziek of een favoriet liefdeslied. Zelfs de “stoere jongen” zal stiekem een liefdesmelodie mee neuriën wanneer er niemand in de buurt is. We zijn naar eindejaarsfeesten geweest, zijn door de hallen van mooie hotels gelopen en zijn gaan zitten om een dure maaltijd in een sjiek restaurant te nuttigen, dit alles onder begeleiding van iets melodisch of kalmerends, wat in onze oren afspeelde.

We zijn door de loop van de jaren betrokken geweest met of zijn naar bruiloften gegaan waar we een traantje hebben gelaten door het geluid van instrumenten die het “bruiloftslied” hebben gespeeld tijdens de ceremonie.
Door de eeuwen heen, zijn we de Tegenwoordigheid van de Heer binnengebracht door gezalfde muziek, en wanneer we een bepaald level van eenheid hadden bereikt, of het nu ging om veel mensen die samenkwamen of om één persoon, kwam Zijn Tegenwoordigheid.

Wie geniet er nu niet van de vrijheid en vrede die je in zo’n plaats kan vinden? Een instrumentaal of een langzaam lied heeft een kalmerend effect temidden van onze storm. Melodieën die in onze oren klinken geven ons een moment in de tijd om wat rustiger aan te doen, terug te kijken naar een gebeurtenis die iets speciaals in ons leven heeft bewerkt, of dat nu iets kleins of groots is geweest. Het raakt ons diep in ons hart zoals niets anders wat we kunnen ervaren door de manier van een melodie.

Er is iets heel bijzonders wanneer een paar intieme vrienden samenkomen en luisteren naar een plectrum die de snaren van een akoestische gitaar aanraakt of samen op een rustige avond uitgaan en lekker gaan eten terwijl de atmosfeer zich vult met instrumentale muziek.
Wat denk je van de verwachting of opwinding om een tijd binnen te gaan van echte aanbidding voor de Heer en je weet gewoon dat er iets fantastisch gaat plaatsvinden in je hart of op een specifiek moment in de tijd. Je weet dat de Heer Zijn stem, Zijn zachte stille stem, er zal zijn om troost te brengen en daar waar nodig is richting.

De tijd is aangebroken voor relaties die op de juiste manier met elkaar in lijn staan.

We zijn in een tijd gekomen waarin God ons leidt om ons te verenigen met relaties die op de juiste manier met elkaar in lijn staan om de wereld te laten zien hoe deze harmonie zal gaan klinken. Het is niet zo dat God dit niet al verlangde, maar de fragmentatie in deze tijd begint samen te komen in Zijn orde.
De “verse olie” van Zijn eenheid en harmonie met sleutel-relaties is op ons, samen met de genade die nodig is om het te doen. Harten die oren hebben barsten los met liefde voor anderen in een relatie en zoeken om op een juiste manier in lijn te komen met diegenen waarmee God ze wil verbinden.

Er zal een geografische verplaatsing (shift) voor sommigen zijn, en voor anderen zal er een meer frequente en diepere verbinding plaatsvinden met de relaties die God samen aan het brengen is en al heeft samengebracht. Het zal niet zoals altijd gaan “laten we samenkomen” meeting zoals we dat gewend zijn, omdat sommigen een afkeer hebben van deze manier van samenkomen. Ze weten wat “laten we samenkomen” betekent voor sommigen, een halfslachtig gebaar van iemand die druk is en probeert de druk van de ketel een moment eraf te halen voor een ”beleefdheids” samenkomen.
Nee, dit zal een echt samenvoegen zijn van personen in “één akkoord” (lett. vert. vanuit Engels “one accord” – eendrachtig NBG, toev. v.d. vert.) voor de tijden die we nu binnengaan, met de liefde die hen aanzet om het “te willen.” Het is een verkwikkend samenbrengen van Zijn “verse olie” en de harmonie van het Woord en de Geest – in Liefde.

De harmonie van de olie – de tekenen van “verse olie” die op ons zijn.

Wanneer we spreken over ware eenheid, spreken we over harmonie met Gods Geest en het Woord, zoals we dat allemaal weten. Er is geen andere eenheid die zal voortduren. Het is de “verse olie” van deze vereniging die een hemels liefdeslied speelt voor elkaar en voor de wereld. Het is het geurige aroma die anderen aantrekt om deel te nemen aan de zegen die voor altijd voortduurt. Het verkwikt de ziel en helpt om je heel te maken.


Psalm 133: 1-3 is een bedevaartslied voor Jeruzalem en een psalm van David, “Hoe goed is het, hoe aangenaam, wanneer broeders samenwonen in harmonie!” Harmonie is als de geurige zalfolie die werd uitgegoten over het hoofd van Aaron, die langs zijn baard naar beneden stroomde in de zoom van zijn mantel. Want harmonie is verfrissend als de dauw van de Hermon die valt op de bergen van Sion. En de Heer heeft Zijn zegen aangekondigd, zelfs leven tot in eeuwigheid.” (lett. vert. vanuit een NLT bijbelvert., toev. v.d. vert.)

Wanneer olie over het hoofd wordt uitgegoten is dat symbolisch voor iemand die gezalfd wordt en apart wordt gezet voor heilig werk. De geur is van de olie zelf en van Gods Geest die beweegt in die zalving. Er is een heerlijke geur die stroomt wanneer twee of meer zich daadwerkelijk verenigen in Gods Geest – tot het punt waar de uitbreiding van het Koninkrijk blijvende resultaten heeft.

God zegt tegen ons dat Hij “verse olie” brengt in Goddelijke relaties en dat we het zullen ontvangen daar waar Hij die relaties formeert. Zullen we toestaan dat het ons zal doordringen en elkaars fouten, argumenten, onenigheden, moeilijkheden en “issues” zal bedekken? Wanneer we dat doen, dan zal de zoete geur beginnen te stromen naar allen die naar ons kijken en zullen ze daadwerkelijk willen hebben wat wij bezitten. Maar we moeten het toestaan dat het ons transformeert in Liefde – zonder dat een ieder zijn eigen weg gaat wanneer er zich iets onaangenaams voordoet.

De term yitshar “verse olie”, komt in het Woord het meeste voor samen met “nieuwe wijn”, wat verwijst naar de opbrengst van verse olijfolie van het land – de voorraden die een teken waren van Gods zegen en voorspoed (
2 Kron. 32: 28; Jer. 31: 12; Hos. 2: 8, 22; Joel 1: 10; Hag. 1: 11). De eerstelingen of tienden van “verse olie” gingen naar de priesters en Levieten.

Het duurt een lange tijd eer olijfbomen groeien en tot rijpheid komen, maar ze blijven ook honderden jaren bestaan. Daarom was een goede olievoorraad een teken van stabiliteit en voorspoed (
Deut. 8: 8; 33: 24; 2Kon. 20: 13; Ps. 92: 10; Spr. 21: 20; Jes. 39: 2; Joel 2: 19, 14). Het gebrek aan olie was een teken van de vloek van God en rampspoed in de landbouw (Deut. 28: 40; Joel 1: 10).

Zoals ik hierboven al zei, “Een goede voorraad was een teken van stabiliteit en voorspoed” – Ik geloof dat dit het herhalen waard is. Waar de olie van de Heer is, is er stabiliteit en wordt iedere nood geledigd.
God is bezig om relaties te formeren die langdurig zijn en iedere storm kunnen doorstaan en die iedere nood kunnen ledigen in tijden van crisis. Velen van ons zijn in de “smeltoven” van de Heer geweest en zijn tot een punt in onze wandel gekomen waar we bekwaam zijn gemaakt om met anderen door hun stormen heen te wandelen. We zijn nu klaar en bekwaam om door stormen met anderen te gaan om te ze te helpen troosten en emotioneel stabiel te worden wanneer er moeilijkheden zijn.
Dit stelt ons in staat om de afstand met anderen te lopen zonder dat we aanstoot nemen aan datgene wat elkaar uiteen drijft. We ontvangen “verse olie” van de Heer om de tijden die voor ons liggen de kracht te hebben om te blijven.


Romeinen 12: 16, “Leef in harmonie met elkaar. Probeer om niet belangrijk te lijken, maar geniet van het gezelschap van gewone mensen. En denk niet dat je het allemaal weet!” (lett. vertaling van de Engelse NLT bijbelvert., toev. v.d. vert.)

Sommigen lijken belangrijk door geestelijke trots en weten niet hoe ze moeten omgaan met gewone mensen, maar nu echter, is het besef gekomen. Velen hebben de operatie van loutering ondergaan en zijn tot het besef gekomen dat wat ze dachten te weten, gedeeltelijk was gebaseerd op arrogantie en trots. Maar nu zullen individuen samen leren en niet “denken dat ze het allemaal weten.” 
Onze liefhebbende relaties zullen gefundeerd zijn op een geurige, frisheid van de Geest en het Woord. We moeten oprechte en echte relaties met elkaar hebben zodat diegenen buiten het Koninkrijk er naar kunnen kijken en zeggen, “Nu dan, dat is echte Liefde en dat heb ik nodig!”


Romeinen 14: 17-19, “Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit wat we eten en drinken maar uit een leven van goedheid en vrede en vreugde in de Heilge Geest. Wanneer je Christus dient met deze houding, zul je God behagen. En andere mensen zullen je ook achten. Laten we daarom harmonie in de Kerk najagen en proberen elkaar op te bouwen. (lett. vertaling van de Engelse NLT bijbelvert., toev. v.d. vert.)

“Eensgezind”

Homothumadon is een uniek Grieks woord wat betekent: eensgezind, eenstemmig; met één passie. De betekenissen in het boek Handelingen helpen ons het unieke van de christelijke gemeenschap te begrijpen. Homothumadon is een samenstelling van twee woorden die betekenen “voorbij ruisen” en “in harmonie.” Het plaatje is bijna muzikaal; een aantal tonen die klinken, terwijl ze verschillend zijn, harmoniëren in hoogte en toon. Zoals de instrumenten van een groot concert onder de leiding van een concertmeester, zo ook vermengt de Heilige Geest de levens van de leden van de Kerk van Christus.

Het is het harmoniëren van het gehele Lichaam die in haar eigen tonen gaat klinken, maar toch als één klinkt. Het is het geluid dat het Hemelse orkest maakt – het is er een van echte Liefde. Eensgezind zijn betekent één in Liefde zijn; het gaat alleen over de Liefde die ons verenigt in een toewijding die blijft voortduren.


Handelingen 1: 14, “Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.”

Het verhaal beschrijft hun gebeden duidelijk als “eendrachtig (eensgezind)”, of zoals sommige vertalingen, “met één akkoord.” Het Griekse woord achter deze uitdrukking is een fascinerend woord: homothumadon. Het verwijst simpelweg naar dezelfde passie, wat te maken heeft met ijver en verlangen. Het woord enthousiasme is geworteld in dezelfde woordengroep als homothumadon.

1 Corinthe 1: 10, “Nu dan, geliefde broeders en zusters, ik doe een beroep op jullie in de autoriteit van de Here Jezus Christus om te stoppen om onderling te argumenteren. Laat er echte harmonie zijn zodat er geen scheuringen in de Kerk zullen zijn. Ik smeek je om eensgezind te zijn, een in gedachten en doel.” (lett. vertaling van de Engelse NLT bijbelvert., toev. v.d. vert.)

Paulus smeekt de Kerk van de Korintiërs om te stoppen om egoïstisch te zijn, elkaar te vergeven en het lied te spelen waar de wereld op wacht! We moeten ons bekleden met het hart van de Vader in vergeving en genade. Ben je niet blij dat God ons niet van de aarde veegt de eerste of veertigste keer nadat we hebben gezondigd?

We moeten Hem zien zoals Hij is! Hij IS Liefde! Liefde vertegenwoordigt discipline op een wijze dat er voor zorgt dat je verlangt om in Zijn armen te rennen en te stoppen met datgene je daarvoor aan het doen was. Zo brengt God nu relaties samen. Hij zal ons er toe in staat stellen met de “verse olie” van Zijn Tegenwoordigheid om Hem te zien in een prachtige en harmonieuze manier. Hij zal Zijn liefdeslied door ons heen spelen – voor anderen om te horen en erdoor te worden getransformeerd. Hij zal Zijn bruiloftslied spelen op die Dag met een Bruid die door relaties heeft geoefend.

Zegen en Liefde,

John Meyer  "Voice of One Crying Ministries"
 
 foto: Amy & John Meyer


vertaling door Jefferie Lammers

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]