Geestelijke principes voor Nederland - David Damian
 Bookmark and Share

Najaar 2003 kwamen vier profetische leiders naar Nederland die, onafhankelijk van elkaar, een boodschap met dezelfde strekking doorgaven: er is een nieuw geestelijk seizoen (een 'kairos'-tijd) voor Nederland aangebroken. God wil een diep werk in ons land doen, maar daarvoor is het nodig dat we onze eigen plannen loslaten en geestelijk 'op Gods niveau' van bidden en handelen komen.

Eén van deze leiders was de Egyptisch-Canadese profeet David Damian die van 23 t/m 25 oktober 2003 in het Huis van Gebed in Utrecht was. We maakten een compilatie van de belangrijkste punten die hij aandroeg. 

► God zoekt geen mensen die over transformatie praten, maar die transformatie LEVEN. Geen mensen die een profetische boodschap laten horen, maar die zelf de profetische boodschap ZIJN. 

► God werkt altijd door 'overblijfsels', mensen die zichzelf helemaal aan God hebben overgeleverd en zo een priesterlijke rol innemen voor het volk. Let wel: tien rechtvaardigen hadden Sodom en Gomorra kunnen redden, maar God vond ze niet. Dus als Gods oordeel over het land komt, dan is dat in de eerste plaats omdat de kerk haar plaats niet inneemt. 

► Geestelijke autoriteit is niet hetzelfde als een positie van leiderschap bekleden. Echte geestelijke autoriteit wordt (h)erkend. Maar wat we in de kerk vaak zien is dat leiders mensen aanmoedigen om een kerkprogramma te volgen in plaats van de stem van de Heilige Geest te leren verstaan en daaraan gehoorzaam te zijn. En juist die eenvoudige, radicale gehoorzaamheid aan God geeft ons geestelijke autoriteit. 

► Om de kerk en het land in hun bestemming te kunnen leiden, is het allereerst nodig dat we groeien in intimiteit met God. Daaruit komt de geestelijke autoriteit voort die nodig is voor de volgende fase van Gods handelen met ons. Anders gezegd: voor een dieper werk van God, moet je ook dieper in Hem geworteld zijn. 

► Bevruchting vindt altijd plaats in intimiteit. Om bevrucht te worden met Gods plannen voor ons land, moeten we tijd in zijn tegenwoordigheid doorbrengen. Die plaats van intimiteit is ook een plaats van verbrokenheid (sterven aan onszelf), vastberadenheid en overgave aan de Geest van God. 

► Als we (geestelijk) zwanger zijn, dan dragen we het 'kind' (openbaring/visie van God) een bepaalde periode in ons en voeden het, zodat het iets van onszelf wordt. We dragen het in gebed totdat het moment van geboorte daar is. De weeën geven aan dat het tijd is voor 'barend gebed', waardoor een nieuwe beweging van God wordt geboren. 

► Een miskraam is in feite een te vroege geboorte, een afbreking van de zwangerschap. Als je een visie van God draagt, laat het dan niet te vroeg geboren worden, waardoor het niet levensvatbaar is. 

► Veel christenen zijn pseudo-zwanger. Er heeft geen echte conceptie plaatsgevonden. Ze willen iets heel graag, of hebben de visie van een ander geadopteerd, maar ze hebben God nooit zelf 'ontmoet' en zijn niet door Hem 'bevrucht'. 

► Het is geen tijd voor projecten en programma's, maar van onszelf opnieuw verbinden met de 'gunst van God'. Het gaat er niet om wat we als kérk kunnen doen, maar om wat alleen Gód kan doen: onze harten veranderen en een keer brengen in het geestelijk klimaat. We hebben niet meer theorie nodig, maar meer tegenwoordigheid van God. 

► We hebben Gods standaard verlaagd naar onze menselijke standaard, in plaats van onze menselijke standaard op te trekken naar Gods standaard. We werken hard en hebben genoegen genomen met relatief weinig vrucht en impact. Maar God wil ons zijn gunst geven voor een overdadige oogst en grootschalige impact, mits we Hem vragen om ons op te trekken naar Zijn niveau van denken en handelen. We leven niet vanuit wat voor ogen is, maar vanuit de belofte (Hebr. 11). 

► De situatie van de kerk is dat we wel Gods zegen willen, maar niet de verantwoordelijkheid die daar aan voorafgaat. 

► Gods strategie is heel eenvoudig: Hij spreekt, wij gehoorzamen, en dingen gebeuren. Kijk uit voor zogenaamde strategieën die door mensen zijn bedacht, maar niet geboren zijn uit Gods Geest. Het is juist Gods 'rhema'-woord (Zijn aanwijzing voor een specifieke plaats en moment) dat deuren opent en goddelijke doorbraak geeft. 

► De sleutel voor eenheid is niet overeenstemming (compromis), maar doodgaan: we leggen ons eigen leven af, zodat God kan spreken en we in eenheid dat kunnen doen wat Hij laat zien. Eenheid ontstaat daar waar de Heilige Geest alle ruimte krijgt om te inspireren en te leiden. 

► God werkt meestal niet binnen onze agendas en gemak. Als we niet willen missen wat Hij doet, moeten we met Hem 'meegaan'. De Heilige Geest heeft zijn eigen timing, die we moeten leren aanvoelen. Vergeet niet: Jezus huilde over een stad (Jeruzalem) die de tijd van Gods bezoek niet (h)erkende en daardoor onder het oordeel kwam. Als God sneeuw geeft in oktober [dit gebeurde op de dag dat David les gaf], kunnen we niet zeggen: "God, dit is niet de juiste tijd van het jaar, wacht nog een paar maanden." De Heer zegt: "Het is nú mijn tijd voor Nederland." En: "Ik doe niets zonder dat Ik het mijn dienaren de profeten vertel." 

► Het is dus belangrijk dat we het 'kairos'-moment van Gods Geest herkennen. Maar let op: natuurlijk momentum is niet hetzelfde als Gods momentum. Zo wilde Saul het natuurlijke momentum gebruiken, maar de profeet Samuel (het woord van God) was nog niet gearriveerd, waardoor het pijnlijk fout ging (1 Sam. 13). 

► Veel mensen willen blijven hangen in een bepaalde ervaring met God of een bepaalde visie. Maar ze hebben niet door dat de wolkkolom al weer verder is getrokken. In Canada bouwen we met de leiders heel bewust geen organisatie met vaste bijeenkomsten. We doen alleen iets als de Heer ons de volgende stap laat zien. Onze zorg is niet iets bouwen, maar dicht bij God blijven, en onderlinge nederigheid en liefde bewaren. We weten dat als we dat doen, God ons ZAL leiden volgens zijn perfecte timing. 

► De gehoorzaamheid van vandaag baant de weg voor de zegen van morgen. Vroeger liet ik de vraag of ik radicaal met God leefde afhangen van de kerk en de christenen om mij heen. Maar God corrigeerde me hierin, want onze radicaliteit komt vanuit onze relatie met Christus, zodat de kerk mede door ons veranderd wordt naar het beeld van Christus. 

► God zal ook de dingen die in het verleden nog een zegen voor ons waren schudden, omdat juist deze dingen een belemmering kunnen worden om dieper met God te gaan. 

► De tijd van geleidelijkheid is voorbij. God wil jonge leiders 'vrijzetten' om de koers (in de kerk en de wereld) radicaal om te gooien. En het is zaak dat oudere leiders hen hierin steunen. 

► God heeft RECHT op Nederland! Zijn bestemming met ons land is geen vrijblijvend iets, maar een zaak van leven of dood. Hij wil de wortel van het kwaad aanpakken, waardoor we als natie (nog) worden geblokkeerd. Hij wil dat we onze zonden belijden en in onze bestemming gaan wandelen, zodat Hij ons land kan genezen. 

► De datum voor de 'Bruiloft van het Lam' staat vast. Noch satan, noch lauwe of ongehoorzame christenen kunnen dat veranderen. God zal zijn kinderen bereidwillig maken als de dag van zijn kracht aanbreekt. Maar zalig zijn zij die zijn stem horen en doen wat Hij zegt. 

 foto: David Damian
Bron: Joel News
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]