Durf te dromen! - Tiffany Ann Lewis 


Bookmark and Share                                   
printen, opslaan, zenden


Vergroot je voorstellingsvermogen en durf te dromen!

“Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.”
1 Cor. 2: 9

Ik ervaarde dat de Heer zei dat we nog niet eens zijn begonnen om ons alle dingen voor te stellen die Hij ons heeft beloofd. Onze ogen hebben het niet gezien, onze oren hebben het niet gehoord, en toch houden we de Bijbel in onze handen vast. Geliefden, het kan niet in onze harten opkomen voordat het eerst in ons denken is binnengekomen.

“Vergroot de plaats voor je tent……………….span het tentdoek wijder uit.”
Jes. 54: 2 (NBV)

De Heer nodigt ons uit – Hij pleit met ons, Zijn Lichaam van gelovigen – om ons voorstellingsvermogen (verbeeldingskracht) te vergroten en het wijder uit te spannen zodat deze dingen in ons hart kunnen opkomen!

In het hart opkomen

Het opkomen in ons hart is de sleutel die de deuren zal openen voor de dingen die Hij al heeft voorbereid voor een ieder van ons. Wanneer het in ons hart opkomt, zullen we bidden als nooit tevoren omdat we zullen geloven zoals we nooit eerder hebben geloofd.

Geloof is wat het van ons hoofd naar ons hart brengt, echter, het ontstaat allemaal in onze hersenen. Iedere afzonderlijke dag leren onze hersenen en vergaren ze kennis van ieder van onze vijf zintuigen – zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Wanneer ons hart “gelooft” zal het verslag dat onze hersenen zendt, iets laten gebeuren in het natuurlijke als ook in het bovennatuurlijke.

Heb je ooit gehoord van Medicalstudentitis (Heb de Nederlandse medische vertaling niet kunnen achterhalen – noot v.d. vert.)? Het is een gedocumenteerd en gediagnosticeerd voorbeeld van het ondervinden van een reële manifestatie of iets dat te wijten is aan een gedachte of idee dat “in hart is opgekomen”. Medicalstudentitis is ook bekend als de ziekte van medicijnstudenten. Het is een conditie die regelmatig wordt gezien bij medicijnstudenten die bang zijn dat ze de ziekte(n) hebben die ze bestuderen, omdat ze lichamelijk sommige van dezelfde symptomen ervaren.

Wat ze ervaren zijn psychosomatische symptomen. Psychosomatische symptomen zijn echte symptomen die verschijnen in of op het lichaam die het gevolg zijn van psychologische (mentale/emotionele) factoren. Het herinnert je aan het gezegde “jezelf ziek piekeren.” Dit is precies wat de persoon doet. Voorgestelde gezondheidszaken kunnen echte problemen veroorzaken zoals benauwdheid, hoge bloeddruk, uitslag, misselijkheid, hoofdpijn en spierpijn.

Koning Salomo sloeg de spijker op de kop toen hij zei, “Want zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij.”
Spreuken 23: 7 (Dit is een lett. vert. vanuit een Engelse bijbelvert. – noot v.d. vert.)

Stel je eens voor wat er kan gebeuren wanneer het volk van God Zijn woord ten volle gaat geloven. Stel je voor dat het volk, waarover Zijn naam is uitgeroepen, geschapen is naar Zijn beeld en gevuld is met Zijn Geest, deze waarheid zou omarmen.

Wanneer we geloven, zullen we ontvangen

Jesaja 53: 1 zegt, “Wie heeft ons verslag geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard?” (Dit is een lett. vert. vanuit een Engelse bijbelvert. – noot v.d. vert.)

In het voorbeeld van de medicijnstudenten zien we dat ze het verslag geloofden en als gevolg daarvan, ontstonden er fysieke manifestaties! Alhoewel ze negatieve gevolgen ervaarden, is het principe hetzelfde; wanneer we het geloven zullen we het ontvangen.

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.”
Rom. 10: 17

De medicijnstudenten lazen medische verslagen. Dus, wat horen we wanneer we de Bijbel lezen? Horen we wat de Geest van God zegt of horen we datgene we hebben beredeneerd met ons verstand en voorstellingsvermogen? Kun je zien waarom het zo belangrijk is om te worden hervormd door de vernieuwing van ons denken? (
Rom. 12: 2)

Jezus maakte het erg duidelijk opdat er geen ruimte zou zijn voor verwarring. Hij zei hier op aarde zoals in de hemel, niet dat het op een dag zo zal zijn wanneer we in de hemel zijn.

De Levende Stem, het Woord van God zegt dat alle dingen bij Hem mogelijk zijn. Geliefden, alle dingen zijn ALLE dingen. GOD HEEFT HET ZO GEZEGD! Wanneer het niet mogelijk zou zijn, zou God de gedachte niet in ons denken hebben gelegd. Hij zou ons nooit valse beloften geven. Hij is een liefhebbende Vader, niet een mens die zou liegen.

Geestelijke verbinding van hart naar denken

Nu, wanneer je een beetje zoals mij bent, heb je de enorme afstand ervaren die er is tussen je hart en je denken, en begrijp je uit de eerste hand het verschil tussen hoofdkennis en geloof van je hart. Ik ben keer op keer in datzelfde spoor vastgelopen, maar Jezus heeft ook die afstand overbrugd.

Als een wederom geboren gelovige, heeft God ons de verbinding van het geestelijke hart naar het verstand gegeven! Dit is een goddelijke verbinding waarover het intellect niet kan opscheppen. Wij zijn Zijn maaksel, zo heeft God ons geschapen toen Hij ons weefde en formeerde in de schoot van onze moeder. In het natuurlijke, communiceren je hart en verstand door middel van neuronen (zenuwcellen). In het geestelijke, communiceren ze via HEM!

De Bijbel vertelt ons dat we de Heilige Geest hebben die in onze harten woont en dat we de gedachten van Christus hebben gekregen. De Geest van God weet de diepe dingen van God, dus, geestelijk gesproken, wanneer de gedachten van Christus het hart een boodschap zendt, gelooft de Geest van God (die daar woont) het, bevestigt het, aanvaardt het als Waarheid, en hebben we een volledig communicatiecircuit. Dit volledige communicatiecircuit is veel meer dan zelfhulp of zelfs fysieke gezondheid.

God heeft ons deze bovennatuurlijke gave gegeven zodat we in ons denken kunnen weten, en in ons hart de volheid van alles wat Hij voor ons heeft bereid kunnen geloven en daarin hier op aarde kunnen wandelen (
1 Cor. 2: 9-16).

In
Johannes 20: 24-31, gaf Jezus Tomas een uitnodiging om zijn voorstellingsvermogen te vergroten. Na Zijn opstanding, verscheen Jezus aan Zijn discipelen; allen behalve Tomas waren aanwezig. Toen de discipelen Tomas erover vertelden, zei hij, “Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven” (vers 25).

Tomas kon hun verslag niet geloven. Dus omwille dat het in zijn hart zou opkomen, verscheen Jezus opnieuw acht dagen later aan Zijn discipelen; deze keer was Tomas aanwezig. Jezus zei tegen Tomas, “Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig” (vers 27). Jezus verlangde voor Tomas dat Hij hem zou aanraken, zodat hij kon worden getransformeerd van ongelovig naar gelovig.

“Help mijn ongeloof!”

“Heer, ik geloof; kom mijn ongeloof te hulp!”
Mar. 9: 24

God zegt, “O.k., dat zal ik doen. Ik zal je ongeloof helpen. Nu, steek je hand uit, strek je uit, en raak Mij aan. Ik zal je tegemoetkomen en Ik zal je geruststellen,” Geliefde, dit is het verlangen van het hart van de Heer. Wanhopig verlangt Hij dat we Hem op Zijn woord nemen met vertrouwen en overtuiging. Alles wat Hij is en alles wat Hij heeft is beschikbaar voor ons. Hij houdt niets terug, zelfs niet tot het punt van de dood.

Tomas strekte een ongelovige hand uit en de uitwisseling vond plaats. Acht is het nummer van een nieuw begin en die dag ving er voor Tomas een nieuw begin aan en riep hij, “Mijn Heer en Mijn God!” (
Joh. 20: 28). Alles wat Jezus gesproken had tijdens de jaren dat ze samen wandelden schoot plotseling van zijn hoofd naar zijn hart en de puzzelstukken vielen in elkaar. Op dat moment in de tijd, werden alle dingen mogelijk voor Tomas.

De uitnodiging staat nog steeds voor ons open vandaag. We kunnen hierin binnengaan door ons voorstellingsvermogen wijder te maken en expres, misschien zelfs met kracht alles te slechten – iedere gedachte, woord en daad die zichzelf tegen de volle kennis van God heeft opgeworpen.

Strek je uit en raak de arm van de Heer aan die zich heeft geopenbaard. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wanneer we Hem vandaag aanraken, raken we de eeuwigheid, het verleden, het heden en de toekomst aan. We raken de volle waarheid en de volle kracht van God aan. Alle dingen zijn mogelijk met God; alle dingen zijn alle dingen.

Laten we durven om ons voorstellingsvermogen te vergroten en durven te dromen, met in ons achterhoofd wat de Amplified Bijbel zegt in
Efeziërs 3: 20-21, dat Hij bij machte is (Zijn bestemming uit te voeren en) superovervloedig te doen, veel meer en boven alles wat wij (durven te) vragen of denken (oneindig voorbij onze beste gebeden, verlangens, gedachten, hoop of dromen) – Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! 

Amen (zo is het).


 Tiffany Ann Lewis "Dancing with the Flame of the Lord Ministries" 

vertaald door Jefferie Lammers
 

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]