Druk, druk, druk ........ 
Bookmark and Share 


Satan riep zijn dienaren van over de hele wereld bijeen voor een ontmoeting.

In zijn openingswoord tot zijn engelen zei hij: '...we kunnen de personen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden hun Bijbel te lezen, behoudende waarden te hebben of dat ze elkaar bemoedigende brieven te sturen.

Maar we kunnen wel wat anders doen. We kunnen mensen er van weerhouden om een intieme, blijde ervaring in Christus te hebben. We moeten oppassen, want als zij die verbinding met Jezus hebben, is onze macht over hen gebroken. Dus laat ze maar naar de kerk gaan, maar.... steel hun tijd, zodat ze geen omgang met Christus kunnen hebben. Dat is mijn plan, duivelen: leidt ze af, zodat ze geen houvast vinden in Jezus.'

'Hoe zullen we dat doen?', riepen zijn dienaren. 'Houdt ze bezig met onbelangrijke dingen van het leven en verzin ontelbare plannetjes om ze bezig te houden.
Verleidt hen om te kopen en te lenen. Overtuig de vrouwen er van dat ze fulltime buitenshuis moeten werken en de mannen om vijf avonden per week over te werken, zodat ze er een dure levensstijl op na kunnen houden. Weerhoudt ze ervan tijd met hun kinderen door te brengen.

Zorg er voor dat ze de stem van God niet langer kunnen horen. Zet ze er toe aan de radio aan te zetten als ze autorijden, of de tv, de video of stereo in huis constant aan te houden. Let er op dat in elke winkel en in elk restaurant altijd muziek te horen is. Laat ze voortdurend gebeld worden door de telefoon en geef ze de gedachte dat het noodzakelijk is dat ze gebeld worden en ook zelf anderen bellen. Zo raakt hun verstand verstopt en is er geen gelegenheid om de eenheid met Christus te zoeken.
 
Vul hun koffietafels met bladen en kranten. Dreun in op hun geest met het dagelijks nieuws, 24 uur per dag. Overstroom hun brievenbus met rommel en lege lectuur. Stuur ze op rustige momenten naar drukke pretparken. En als mensen elkaar ontmoeten, laat ze het dan over prietpraat hebben of over de slechte tijden. Laat ze roddelen.

Stop hun leven ook zo vol met goede werken, dat ze geen tijd meer hebben om de kracht van Christus te zoeken. Al snel zullen ze dan werken in eigen kracht.'
Het liep uit op een gedenkwaardige bijeenkomst en de engelen gingen maar al te graag deze opdrachten uitvoeren om iedereen druk, druk, druk te maken.

Tenslotte een vraag: Laat jij je beïnvloeden door de tactiek van satan?

Ik in ieder geval niet. Vandaag heb ik me voorgenomen nog meer tijd aan gebed en Gods Woord te besteden. 

Schrijver onbekend
Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]