De profetische kracht van muziek - Rick Joyner 

Geen beelden, uitsluitend muziek.


Bookmark and Share

De universele taal

Muziek wordt terecht ‘de universele taal’ genoemd. Het is een communicatiemiddel dat bijna elke geografische, ideologische of rassen barrière doorkruist. Muziek heeft de unieke mogelijkheid om harten te raken en niet slechts het verstand. Het is daarom een taal van de geest. Zij die de taal kennen en het effectief gebruiken, hebben een machtig wapen gekregen in de strijd om de harten van mensen te winnen. Gezalfde muziek zal een van de grootste wapens voor de kerk zijn in de strijd van de eindtijd.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe krachtig muziek als geestelijke macht is. Maar, zoals ‘the force’ in de Star War films, kan het gebruikt worden voor goed en kwaad. De muziek van de jaren 60 en 70 getuigt er van dat muziek kan profeteren en belangrijke sociologische veranderingen ondersteunen. Het kan opwekkingen en geestelijk ontwaken ontsteken, zoals het dat deed bij de beweging van het Leger des Heils en de opwekking van Wales. De Heer helpt een leger strijders opstaan die er voor vechten dit strijdtoneel van de muziek weg te halen bij de vijand en het voor het Koninkrijk te gebruiken. Deze profetische minstrelen zullen de aandacht van de wereld op zich vestigen en krachtige waarheden communiceren door liederen die de bediening in de eindtijd richting zullen geven.

Artiesten en muzikanten kunnen gewoonlijk de sociale richting van de beschaving voorzien en voorspellen. Evenzo hebben christelijke artiesten en muzikanten het profetische inzicht om in verbinding te staan met de trends en krachten die invloed uitoefenen op de loop van de wereld. Veel christelijke muzikanten hebben de moed om de huidige grenzen van hun tijd te overschrijden om de weg naar een grote geestelijke vooruitgang te helpen voorbereiden.

Muziek neemt in de hemel en in de hel een belangrijke plaats in. Muziek is een van de grootste strijdtonelen van de vorige eeuw geweest en de strijd neemt toe in hevigheid. Veel mannen en vrouwen in deze bediening hebben een goddelijke strategie en wijsheid voor de strijd ontvangen. Zij worden ook gebruikt om anderen te mobiliseren die bereid zijn deze strijd te strijden. Het zal een van de belangrijkste strijdtonelen van de komende paar jaar worden.

De Heer zet gekozen instrumenten op strategisch zichtbare posities van waaruit zij kunnen profeteren en deze generatie naar zijn uiteindelijke bestemming leiden. De uiteindelijke positie van de profetische minstrelen is niet om slechts de muziek van de wereld te kopiëren en proberen het beter te doen door christelijke teksten toe te voegen, maar om de muziek waar de Vader van houdt - die gespeeld wordt in de hemel - te pakken en het op aarde te brengen. Jong en oud zal van deze muziek houden. Ze zal zo overtuigend zijn dat zij, die een andere overtuiging aanhangen, er door getrokken zullen worden en elke andere stijl muziek, van country tot klassieke muziek, zal er door beïnvloed worden.

Muziek werd geschapen als een middel om onze aanbidding tot God tot uitdrukking te brengen. De motivatie tot aanbidding kan door bewondering of door angst tot stand komen, maar alle aanbidding is eigenlijk het richten van onze aandacht op het voorwerp van onze aanbidding. De kracht om de aandacht van mensen te trekken heeft muziek een kracht gegeven die zelfs richting geeft aan fundamentele culturele veranderingen. Als we niet leren om muziek op de juiste wijze te gebruiken, zal de vijand doorgaan met het vacuüm op te vullen en het tegen ons te gebruiken.

De kracht van aanbidding
Naast aandacht vangen en mensenharten boeien, zal de komende zalving op muziek de kerk naar hogere sferen van aanbidding brengen, waardoor de hele kerk nog meer op de Heer leert vertrouwen. Wanneer de kerk deze hogere aanbiddingsferen binnentreedt, zal het resultaat een focus en kracht zijn die buitengewone geestelijke groei zal voortbrengen. De Heer gaat muziek gebruiken om het licht dat ons gegeven is tot een laserstraal te maken. Hoe meer focus er is, hoe meer kracht er zal zijn om door elke barrière van de duisternis heen te dringen.

De visie en strategieën die de Heer Zijn kerk nu geeft, zullen omgezet worden in liederen die de harten van de mensen zullen verzegelen met deze visies. Dit zal niet door makkelijke riedeltjes of teksten gebeuren, maar met een krachtige zalving die vanuit het hart van de Heer zal komen om het binnenste wezen van Zijn kinderen te bereiken. De klank is belangrijk omdat de harmonie van muzikale klanken bedoeld is om in overeenstemming te zijn met de toon van de boodschap die de Heilige Geest door wil geven; maar de ware kracht ligt niet in de klank, maar in de zalving.

Deze muziek die de Heer zal vrijgeven aan Zijn kinderen zal zo’n kracht bevatten dat het niet toevertrouwd kan worden aan hen die nog verstrikt zijn in de aanbidding van zichzelf. Om de hoogste zalving te ontvangen, moeten muzikanten genezen zijn van geestelijke wonden en onzekerheden die maken dat ze tot de afgoderij van zelfgerichtheid vervallen. Deze grote kracht kan verdraaid worden waardoor er grotere ontaarding en corruptie van de ziel ontstaan. Voor onze eigen veiligheid moeten er belangrijke veranderingen worden aangebracht in de manier waarop de kerk nu met haar muziek bediening omgaat, voordat de Heer deze grotere zalving kan geven.

Als onderdeel van de voorbereiding voor deze grote strijd, zal christelijke muziek aan strenge discipline onderworpen worden door de Heer. We zitten nu in een periode die de Heer geeft aan allen die nu toegewijd zijn aan christelijke muziek om berouw te tonen dat men de wegen van de wereld toegelaten heeft om hun bedieningen te beheersen. Zij die weigeren om zich te bekeren, of om hun weg te corrigeren, zullen een verschrikkelijke prijs betalen. De grootste tuchtiging zal zijn dat men geen deel zal uitmaken van het geweldige wat de Heer wil gaan doen.

Wat beweegt ons?
In Jesaja 33:21 staat: “Daar echter is de Here heerlijk voor ons: een plaats van rivieren en van brede stromen; geen roeiboot zal daarop varen en geen sierlijk jacht ze doorklieven.”

“Boten met“ vertegenwoordigen bedieningen die op eigen kracht worden voortbewogen. “Grote schepen” vertegenwoordigen wat we de ‘mega’ bedieningen zouden kunnen noemen. Geen van deze zullen toegestaan zijn als de Levensrivier in het laatst der dagen gaat stromen.

In de tijd dat Jesaja dit schreef, kwam de enige vorm van voortstuwing – naast roeispanen - van de wind. Wind vertegenwoordigt vaak de Geest in de Bijbel (zie
Johannes 3:8) . Roeispanen werden op een schip geplaatst, zodat wanneer er geen wind was, of vanuit de verkeerde richting kwam, men er niet op wilde wachten. Dat mag zo gelden voor handels- en oorlogsschepen, maar zij die de Heer dienen, moeten niet in beweging komen als de Geest dat niet doet. Als we in beweging komen, willen we slechts in die richting gaan die de Geest aangeeft. Daar zijn groot geloof en geduld voor nodig. Als wij de beloften van de Heer willen erven, en onze levens niet slechts verdoen aan goede werken die niet Zijn werken zijn, moeten we leren om met de wind te zeilen en volledig afhankelijk te zijn van de Geest om ons in beweging te brengen.

Als ons doel is groot te worden, of grote invloed te hebben, kunnen we dat doel bereiken en volledig de wil van de Heer missen. “Grote schepen” kunnen bruikbaar zijn op de oceaan, maar de Levensrivier is een rivier en niet een oceaan. Op de dag van Gods heerlijkheid zal Hij een brede rivier zijn, maar niet één waarop “grote schepen” mogen komen. Zelfs op de breedste rivieren brengen grote schepen alle andere schepen in gevaar en verhinderen zij de vrije beweging ervan.

We hebben in het westerse christendom een periode achter de rug, waarin we merkten dat de zegen van de Heer op een bediening bewezen werd door grootte en snelle groei. De Heer heeft veel hiervan gezegend, de kerk gezegend en de wereld door hen heen zo veel als Hij kon. Maar nu is de dag aangebroken dat te groot kan betekenen dat we gediskwalificeerd worden om door te gaan in beweging te zijn met de Heer in Zijn huidige doelstellingen.

Omdat de Heer er oprecht naar verlangt dat allen gered worden en tot erkentenis der waarheid komen, houdt Hij van aantallen. Maar er is een beperking aan de grootte van kerken en bedieningen om de manoeuvreerbaarheid te behouden die nodig is om de Heer te volgen in de tijden die komen. Het is beter om honderd kerken met elk duizend mensen te hebben dan een grote kerk met honderdduizend mensen. We moeten leren om zo te groeien dat we onze flexibiliteit kunnen behouden, anders groeien we de wil van de Heer te boven. Kleine ‘schepen’ en ‘boten’ die andere voortbrengen gaan boven grote schepen.

Iedere keer dat we algemene termen als ‘groot’ en ‘klein’ gebruiken, moeten we begrijpen dat deze definitie met de tijd en de plaats kan veranderen. Wat in de ene natie een enorm grote kerk of bediening is, is misschien klein in een andere. De sleutelwoorden zijn ‘flexibel’ en ‘manoeuvreerbaar’. Kunnen we op de koers blijven die ons zo gemakkelijk gegeven wordt, zonder anderen in gevaar te brengen?

Wat is succes?
Bedieningen moeten profetische gevoeligheid bewaren om de kleinste verandering van richting door de Heilige Geest op te merken. De zakelijke aspecten van het zich bevinden in een ‘succesvolle’ bediening en ander vertoon kunnen zo’n verterende afleiding vormen dat we de gevoeligheid verliezen die we voor de Heilige Geest nodig hebben. Nu moeten we onze surplus bagage wegdoen, snoeien en leren om succes niet af te meten aan de aantallen boeken die we verkopen, maar hoe veel dichter we bij de Heer leven. 

 Rick Joyner (Morningstar Ministries)


bron:
www.davidstabernakel.nl
© Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

 

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]