De Heer van de Sabbat..... - Tiffany Ann LewisBookmark and Share

Dat we volhardend zullen zijn om de rust van God in te gaan 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Openbaringen 3:20 - NBG

Klop, klop..... 
Wie is daar?
De Heer.
Welke Heer?
De Heer van de Sabbat…..


Het Hebreeuwse woord Shabbat (Sabbat) betekent ophouden, uitscheiden, een einde maken aan en natuurlijk rusten. Maar er is zoveel meer dan slechts een dag; het is een geestelijke doorgang waardoor we ons kunnen verbinden met de Schepper. Laat me dat uitleggen.

Het gebod om de Sabbat te onderhouden is de vierde van de tien. In het Hebreeuws, worden cijfers vertegenwoordigd door de letters van het alfabet. Het nummer vier wordt vertegenwoordigd door de letter dalet. Nu heeft iedere letter een corresponderend pictogram (een plaatje wat het woord vertegenwoordigt). Blijf er even bij, het pictogram van dalet is…..een deur! Wat diepgaand wanneer we overwegen wat Jezus zei, “Ik ben de deur voor de schapen (Joh. 10:7). We kunnen door deze symbolische betekenis zien dat het gebod een geestelijke deur is om te rusten, terwijl het tegelijkertijd ook staat voor een keuze - om het te openen of om het gesloten te houden.

Het stopt daar niet; het woord zelf komt van de stam wat betekent eruit trekken, optrekken en om raad vragen (Dalah – Strong’s concordantie #1802). God trekt Zijn Bruid bovennatuurlijk naar Zichzelf toe. Het is als een magnetische trekkracht in de geest die ons wenkt naar deze deur. 

“Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.…..” (Opb. 3:7-8). De Heer wil bij ons wonen.

Trek mij achter U mee, Heer, ik zal achter U aan rennen! 

In het Hooglied, vertoont God (de Goddelijke Minnaar) Zich als een smachtende minnaar, een huppelend hert die verlangt naar intimiteit met Zijn Bruid. We zien Hem kloppend aan de deur terwijl Hij zegt, “Doe open, zusje, mijn vriendin, mijn duif, mijn allermooiste.…” (Hooglied 5:2).

In dit hartverscheurende gedeelte, zien we dat de Sulamitische (de bruid) niet opstond en reageerde op het kloppen. Ze was moe en had zich al klaargemaakt om naar bed te gaan, haar eigen manier van rusten. De Geliefde ging een stap verder en legde zijn hand op de grendel van de deur.
Haar hart smachtte naar hem, dan helaas wanneer ze opstaat en de deur opendoet, is haar geliefde al weggegaan. Alles wat dan overblijft is wat had kunnen zijn – de vloeiende mirre (het symbool van Zijn aanwezigheid), wat droop van de grendel, en nu haar handen bedekte.

Net zoals de hele Bijbel, is dit gedeelte ook een spiegel voor ons eigen leven. Zo vaak zijn we zo moe van de werken en zorgen van deze wereld dat we ook niet onmiddellijk reageren op de uitnodiging. Echter, de vloeiende mirre die op de deur is achtergebleven trekt ons aan, motiveert ons om snel op te staan en Hem te verwelkomen.

Er is een prachtige traditie in het Jodendom die Kabbalat Shabbat heet, wat letterlijk betekent, “Het ontvangen van Sabbat.” Het is een onderdeel van de Sabbatviering op vrijdag om de sabbat te verwelkomen zoals een bruidegom zijn bruid verwelkomt. Nadat de kaarsen zijn aangestoken en de gebeden zijn opgezegd, wordt L’cha Dodi (Kom, Mijn Geliefde) gezongen om de Shekinah te begeleiden – Gods inwonende aanwezigheid – in hun midden.
Tot de dag van vandaag, staan veel gemeenten op en lopen ze naar de deuropening of buigen ze zelf om de Shekinah te verwelkomen.

De hemelse Bruidegom klopt op de deur van de Bruid

Geliefde, dit gaat over het verwelkomen van de Heer in ons midden. De Sabbat is een doorgang naar Zijn rust die we iedere dag kunnen binnengaan. Niet slechts een keer per week, of eens per jaar. De deur staat wijd open – het bloed van Jezus Christus heeft het geopend…het is volbracht. Dat we volhardend zullen zijn om die rust en Sabbat met onze God in te gaan.

Maar Sabbat gaat niet alleen over het rusten van onze werken, het gaat over het ontdekken van God. Alle dingen zijn in Hem verborgen vanaf het begin van de tijd en God verlangt dat wij ze ontdekken. Want, “Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen” (Spr. 25:2 - NBG)

Hij verlangt dat wij Hem kennen en om de volle breedte, lengte, diepte en hoogte van de gigantische liefde te begrijpen die Hij voor ons heeft, niet alleen dat gedeelte dat we nu begrijpen. Het is een Goddelijk verstoppertje spelen; des te meer we zoeken des te meer we zullen vinden. ” Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.” (Mat. 7:8).

Er wordt gezegd dat gedurende zes dagen lang God uitdrukking gaf door Zijn hand, maar op de zevende gaf Hij expressie door Zijn ziel en voorzag Hij in een dag voor ons om Hem te ontdekken in plaats van Zijn werk.
Deze interpretatie komt voort uit het Hebreeuwse woord vayinafash wat staat in Ex. 31:17: “…want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust (Sabbat) en adem geschept (vayinafash).”

Vayinafash komt van het grondwoord wat is vertaald met ziel (nefesh – Strong’s concordantie #5315). Het betekent ademen of inhaleren, of jezelf verkwikken en heeft een reeks van betekenissen die allemaal verband hebben met de essentie van een levend wezen. De tekst kon letterlijk worden vertaald met, “en Hij ademde.”

Geliefde, God ademde uit en wij kunnen het inademen. Het is Zijn rust, want het is volbracht. Deze openbaring brengt het hedendaagse lied “Breathe” naar een heel nieuw level, of niet soms?

Klop, klop…..

We kunnen hier eindigen, maar zoals je weet, des te meer we zoeken des te meer we zullen vinden. Ik noemde eerder een naam waarmee je misschien niet bekend bent – Shekinah. Shekinah is een werkwoord wat betekent wonen, verblijven, zetelen, inwonen en wordt gebruikt om de inwonende en blijvende aanwezigheid van God aan te duiden.
Wanneer je ooit de term “de Shekinah heerlijkheid” hebt gehoord, wijst het naar de Goddelijke inwonende tegenwoordigheid van God in al Zijn heerlijkheid. Weet je, wanneer God een ruimte betreedt, komt al Zijn pracht, overvloed, rijkdom en reputatie samen met Hem mee.

Dit is waar Mozes was toen God zijn kostbare gedachten aan hem openbaarde: in de Shekinah, de inwonende tegenwoordigheid van God. De heerlijkheid van de Heer werd zo krachtig aan hem geopenbaard in die ontmoeting dat Mozes zijn gezicht voor anderen moest bedekken.

De heerlijkheid (kavode) van de HERE rustte (shakan) zes dagen lang op de berg Sinaï en op de zevende dag riep God Mozes vanuit de wolk……ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. – Ex. 24:16 (NBG) en vers 18 (NBV)

Let op het was de zevende dag, de Sabbat, toen de Heer Mozes riep en Mozes de wolk binnenging…..en Mozes hierop reageerde.

Er is een praktische les die we kunnen toepassen in onze levens met betrekking op hoe we “in de tegenwoordigheid van de Heer moeten komen.” Reageer wanneer je ervaart dat de Heer op je deur klopt, sta op en ontvang Hem in je geestelijke ruimte. Er zijn niet echt formules, richt gewoon je gedachten en focus op wat Hij deed – maar meer nog dan dat, focus op waarom Hij het deed.

Jezus Christus legde Zijn leven af en redde je van de greep van de dood, omdat Hij van je houdt en Hij verlangt om bij je te zijn. Je was het voor Hem waard. Alleen al die openbaring is genoeg. Het hoeft geen uur per dag te zijn; het kan een kort moment zijn op welke dag dan ook.

Geliefde, de Heer verlangt ons snel weg te trekken. “Terstond kwam ik in vervoering des geestes….” (Opb. 4:2 – NBG)
Er is een bedoeling met de tegenwoordigheid – God leren kennen, niet de dingen van God begrijpen maar Hem begrijpen. De Shekinah heerlijkheid gaat over het samen met God zijn, Immanuel – God met ons, in ieder aspect van onze levens.

De heerlijkheid, de tekenen en wonderen, zijn een bijproduct van Zijn tegenwoordigheid en komen eenvoudigweg voort uit Zijn aard. Het is één pakket. In Zijn aanwezigheid is volheid van vreugde en in Zijn rechterhand zijn er voor altijd lieflijkheden.
We ervaren ze door in Zijn lieflijke aanwezigheid te zijn, wat het hartsverlangen is van God en daadwerkelijk het uiteindelijke doel van de schepping.

Laten we eindigen waar we zijn begonnen…..

Klop, klop.....
Wie is daar?
De Heer.
Welke Heer?
De Heer van de Sabbat….


Geliefde, de Heer klopt. Sta op, open de deur en verwelkom de Shekinah.
Amen. 


 Tiffany Ann Lewis "Dancing with the Flame of the Lord Ministries" 

vertaald door Jefferie Lammers
 

bron: www.davidstabernakel.nl © Het overnemen van artikelen en woorden voor publicatie en/of distributie is toegestaan, mits deze in het geheel worden overgenomen en de juiste bronvermelding wordt vernoemd.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]