De wereld verandert snel - Ds Jeroen van Olffen
Want alzo lief heeft God de wereld...

De wereld verandert snel.
Wat er gebeurt in het Midden-Oosten, Syrië, Irak en Libië, maar ook in Nigeria en Centraal Afrika vernemen we met afschuw.
De wereld-in-brand is ook niet langer ver weg. Brussel, Parijs, Verviers, Kopenhagen. Welke stad of plaats volgt?
Is dit het begin en wordt het straks een ontelbare reeks van plaatsen en gebeurtenissen waar we ons geloof in tolerantie en samen leven ten grave hebben gedragen? Onze veiligheid is niet langer gegarandeerd. Vrijheid heeft weer een grote prijs.

Wat is er verkeerd gegaan?
De beelden en beschrijvingen van de moorden op 21 koptische Christenen, half februari 2015, gaan de wereld over. Verschrikkelijk hoe ze aan hun einde zijn gekomen door demonisch geweld. We leven mee met de nabestaanden, de families, onze broeders en zusters. We kunnen zo weinig voor ze doen. Behalve dan misschien tóch dat éne en het belangrijkste.
Wie aan hun komt, komt aan ons.
Wanneer het ons raakt, dan zet het ons ertoe aan om te reageren zoals Jezus Christus doet in de wereld waarin Hij gezonden is door de Vader.

Hoe reageert Jezus op anders-gelovigen?
Hij veroordeelt ze nergens.
Waar mogelijk gaat Hij het gesprek aan.
Waar niet mogelijk... gaat Hij hen voorbij.
Hij bestrijdt ze niet met geweld.
In respect – zo leert Hij ons – trekt Hij verder en komt Hij mensen tegen die open staan voor het Evangelie. 

Rust...
Wie er niet voor open staan, die krijgen wat ze willen: rust.
Jezus laat hen met rust. Zelfs voor hen is er vrede.
Weliswaar is het aardse vrede. Het is wellicht ook voorlopig.
Maar Jezus geeft het Levende Water, het Levende Brood, voor wie wil. Hij dwingt ons niet om ervan te drinken of te eten.
Jezus geeft zelfs de ongelovigen wat zij willen: laat ons met rust. Zelfs voor hen is er één Woord: rust! Wacht. Wacht dan maar af.

Jezus bemoedigt de gelovigen.
Hij geneest de zieken. Hij geeft ons in Matteüs 25 het voorbeeld. Hij leert ons om ook zelf de hongerigen te voeden, de zieken te verzorgen, de dorstigen te drinken te geven, de gevangenen te bezoeken, de mensen te kleden.

Jezus Christus nodigt ons uit om Hem te volgen.
Hij nodigt ons uit om alles achter te laten.
Onze vissersboten. Onze zekerheden. Onze middelen om ons zelf te onderhouden.
Hij nodigt ons uit om te vertrouwen op God.
God geeft ons wat we nodig hebben.

De mensen dachten dat Jezus de grote bevrijder was. De mensen hadden gelijk, maar ze dachten dat het anders zou zijn dan hoe God het bedoelt.
De mensen dachten dat Jezus Israël zou bevrijden van de Romeinen. Maar dat is niet het Evangelie.
Jezus is gekomen. Gekomen om ons op een andere wijze te bevrijden.

Jezus is gekomen om ons te bevrijden van alles wat ons vast-houdt.
Hij bevrijdt ons van onze vergankelijkheid.
Hij geeft ons de zekerheid dat we straks voor altijd bij Hem zijn. Hij bevrijdt ons van onze angst.
Hij bevrijdt ons van onze diepste onrust dat we er alleen voorstaan en dat niemand van ons houdt.
Hij belooft ons bij ons te zijn.
Hij heeft ons lief.

Wie we ook zijn, wat we ook hebben gedaan, waar we ook zijn geboren, hoe groot onze behoefte op wraak ook was, Hij heeft ons lief.
Hij heeft ons zó lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij niet verloren gaan, maar behouden worden.
Zijn Zoon, Jezus Christus, is voor ons allen gestorven.
Wie belijdt dat Jezus Christus de Messias is en onze Redder hoeft niet bang te zijn in deze tijd die zo snel verandert...

Ds. Jeroen van Olffen
Makkum

* Overname of vermenigvuldiging van dit artikel slechts met toestemming auteur en bronmelding

P.S. Bij eventuele reacties a.u.b. geen negatieve meldingen over andersgelovigen. Ik heb hen bewust niet bij name benoemd. Getuig gewoon van de vreugde die Christus je geeft.  

 


Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]