Als de HEER het huis niet bouwt… 


Bookmark and Share 

 


Wat heb je nodig bij het bouwen van een (geestelijk) huis?
 
 
Dit was de vraag welke aan de deelnemers van de workshop voorafgaand aan de Love-Encounter op de Kroeze Danne van 27 juni 2010 werd gesteld. 

Hier volgt een opsomming van antwoorden van de deelnemers:

Fundament → Jezus als onze gerechtigheid / Gods genade / verschillende thema’s volgens Paulus (Jes. 54:14; 1 Cor. 3:11; Rom. 5:2,17; Jer. 23:6 en Heb. 6:1-2 

Bakstenen → de gelovigen (1 Petr. 2:5

Hoeksteen → Jezus – Ef. 2:20; Ps. 118:22; Mat. 21:42; Marc. 12:10; Luc. 20:17 

Cement → De Heilige Geest. De HG is Gods Agapè liefde die in ons hart is uitgestort (Rom. 5:5). Deze liefde vormt de basis van alles (1 Cor. 13:13) en heeft een bindende factor. Het houdt de gelovigen (de stenen) bij elkaar. Het is de basis van eenheid waardoor de HG kan stromen en God Zijn zegen kan gebieden (Ps. 133: olie en dauw staan dan voor de HG) Liefde is ook hét kenmerk waardoor de wereld kan zien dat wij bij Jezus horen (Joh. 13:35

Steunmuren en steunbalken → de 5-voudige bediening, vooral de apostelen en de profeten. Zij bewerkstelligen ook eenheid en onderlinge liefde waardoor de gelovigen groeien naar Jezus (Ef. 4:11-15; Ef. 2:20

Deuren → Via Jezus mogen we in en uitgaan en weidegrond vinden (Joh. 10:9

Ramen / licht → Visie, profetie (1 Cor 14:1,12), transparantie/ in het licht leven binnen het huisgezin van God (1 Joh. 1:7

Dak → God Zelf is onze bedekking (Ps. 91: 1-2

Bouwvakkers → Gelovigen die door de Heilige Geest bekwaam zijn gemaakt (gezalfd) om een taak/professie te vervullen om God/anderen te dienen. Bijv. Ex. 35:30 tot 36:5) of Geestesgaven (1 Cor. 12: 4-11; Rom. 12:4-11; 1 Joh. 2: 20;27; 1 Petr. 4:10

Vergunning → Gods vergunning om een geestelijk huis voor Hem te bouwen hebben we sowieso, het is zelfs een opdracht (1 Petr. 2:5) Maar voor de manier waarop we mogen bouwen, hebben we de inzicht en leiding van Gods Heilige Geest = God Zelf nodig (Ps. 127:1)


… vergeefs zwoegen de bouwvakkers!

Citaat uit Psalm 127:1 van Salomo, koning van Israël die zijn hele leven heeft gebouwd. Hij is de bouwer van de tempel van God in Jeruzalem en van meerdere paleizen.
Salomo is de meest wijze man die ooit geleefd heeft.
Salomo leefde vanaf 950 v. Chr.

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]