Intercessory Missionary Internship 2009
 Amsterdam, april 2009

Graag maken we je bekend met de Europese versie van de internship van het Internationale Huis van Gebed in Kansas City (IHOP-KC).
 
Het programma heet: FITN/INTRO internship (FITN = Fire in the Night; INTRO = Intro to IHOP-KC, een programma gericht op hen die toegerust willen worden om leiding te geven in hun plaatselijke gebedshuis of van plan zijn om staflid te worden in de Tabernacle of the Nations in Amsterdam.

Het is ook erg geschikt voor degenen die zich willen toewijden aan een seizoen van intensief gebed en willen proeven hoe het is om te leven als een gebedszendeling.
Ons doel is om de voorbidder toe te rusten om succesvol vele jaren een levensstijl van gebed en vasten te leven. Het programma bevat training in het aanbiddings- en gebedsmodel van IHOP-KC (bekend als het Harp and Bowl model, Opb. 5:8: de lier/citer/harp en de schalen met de gebeden van de heiligen die samen voor God’s troon worden gebracht) alsook in de hoofdthema’s intimiteit, eindtijd, voorbede en een Bergrede levensstijl.

De IMI die begint in september 2009 zal een nachtwacht programma zijn. De gebedsuren zullen zijn van middernacht tot 4 uur ‘s morgens. De lessen en overige programma onderdelen zullen overdag plaatsvinden. De opzet van het programma en de meeste docenten komen vanuit het International House of Prayer in Kansas City.

Het huis van gebed in Amsterdam, de Tabernacle of the Nations, is het hart van de basis van Jeugd met een Opdracht (JmeO/YwaM) in Amsterdam. Alle andere bedieningen komen hieruit voort en worden erdoor gedragen. Het gebedshuis bevindt zich in het hart van Amsterdam, uitkijkend op de mooie Oude Kerk, met één van de 100 grachten ertussen. Het staat in de Rosse Buurt.

Visie van IMI:
Zendingswerk doen door het roepen, trainen en uitzenden van gebedszendelingen die leven als wegbereiders; gemotiveerd worden door intimiteit met Jezus, de Bruidegom, Koning en Rechter; en aangemoedigd worden door de urgentie van deze tijd door openbaring van de Eindtijd.

Waarom de Nachtwacht?
Om de nacht terug te winnen voor de Here. Het is in het bijzonder de nacht die vol is van allerlei vruchteloze duistere daden. Onze steden zijn vol van moord, tovenarij, immoraliteit en diefstal (Opb. 9:21). We willen dat de nacht aan de Here toebehoort. Een liefelijke geur stijgt op als we Hem onze liefde en toewijding geven in de nacht. Dit verandert het geestelijke klimaat over onze steden.

Toewijding in de nacht kan kostbaar zijn vanwege de dynamiek van de Nachtwacht levensstijl. Het is het verlangen van de Here om mensen te laten opstaan die Hem willen liefhebben in de nacht. Hij verlangt naar een groep mensen die Hem aanbidden en met Hem waken in de uren van de nacht (Matt. 26:38)

Wij zijn één van de organisaties die er wil zijn voor een generatie die verleid wordt door de onechte passies van de nacht, zeker hier in de Rosse Buurt. We willen hen een omgeving bieden waar mensen kunnen komen en de ware passie van Gods hart kunnen ervaren. Kom en sta in de plaats van gebed in de uren van de nacht.

De nacht behoort aan de Here toe!

Thema’s: 

► Openbaring van Jezus als Bruidegom, Koning en Rechter (intimiteit, voorbede, gerechtigheid) 
► De weg van intimiteit 
► De eeuwige glorie van een voorbidder 
► De uitmuntende eigenschappen van Christus 
► Het begrijpen van de urgentie van de tijd waarin we leven 
► Harp and Bowl (muziek en voorbede): een voorbedemodel waar hele groepen mensen van kunnen genieten en dat jaren volgehouden kan worden 
► De roeping als wegbereider 
► Geestelijke oorlogsvoering 
► Een Bergrede levensstijl 
► De Nachtwacht 
► Gebedshuis, het waarom en hoe 
► Geestelijke disciplines (zoals meditatie op het Woord, gebed, vasten, contemplatie) 
► God kennen en Hem bekendmaken

De voertaal van dit programma is Engels 
Waar mogelijk zullen kleine groepen in de eigen taal gehouden worden (afhankelijk van het aantal deelnemers en staf dat beschikbaar is) 

Datum:
Halverwege september – halverwege december 2009 (exacte datum wordt nog bekendgemaakt).

Kosten:
De registratie kost € 25,- en het lesgeld voor het internship € 1950,- (moet volledig betaald zijn voor aankomst).

Studiepunten
Degenen die een DTS (Discipleship Training School) hebben gedaan zullen een aantal studiepunten voor de University of the Nations ontvangen. (wordt later bekendgemaakt)

Inschrijfformulieren
Kunnen gedownload worden op de webpage: www.ywamamsterdam.org/imi.htm 

Informatie brochure
 Download


FAQ – veelgestelde vragen:


Is dit een DTS?

Nee.

Moet ik een DTS doen voor ik me aanmeld voor dit programma?

Nee. Maar als je andere vakken wilt volgen aan de University of the Nations of staflid wilt worden bij Jeugd met een Opdracht dan moet je een keer een DTS doen.

Is er een outreach?

Dit internship heeft al dergelijke onderdelen geïntegreerd in het drie maanden programma. De tijden van aanbidding en voorbede vinden plaats in de Rosse Buurt.

Kan ik me aanmelden om staflid te worden in de Tabernacle nadat ik IMI afrond?

Ja.

Krijg ik studiepunten voor de University of the Nations nadat ik IMI afrond?

Ja, het aantal studiepunten zal zo spoedig mogelijk bekendgemaakt worden.

Zijn er beurzen beschikbaar voor IMI?

Nee. Ieder die het programma wil volgen moet zijn eigen fondsen werven.

Wat is inbegrepen in het lesgeld?

Alle kosten voor de internship, huisvesting, 18 maaltijden per week, klassen, verplichte boeken, internship handboek etc.

Hoe ziet het rooster eruit?

Ontbijt om 12:00; Middag: corvee of vrije tijd; 17:30 warme maaltijd; 19:00-22:00 lessen; 22:00-4:00 Gebedsruimte; 1:00 Lunch; 4:30-11:30 slapen. (het rooster kan gewijzigd worden).

Waar woon ik tijdens IMI?

Interns verblijven in het gebouw ‘de Poort’, het trainingsgebouw van Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Kast- en opbergruimte is beperkt.

Kan ik voor mijn eigen woonruimte zorgen?

Nee. De huisvesting is een deel van het programma.

Wat moet ik meebrengen?

Ingetogen kleding; toiletspullen, Bijbel, dagboek, schrijfmaterialen, handdoeken, waterfles. Eventueel een muziek instrument

Kan ik mijn auto meenemen?

Parkeren in Amsterdam is erg duur. Als je een auto nodig hebt kun je hem gratis ergens buiten Amsterdam parkeren, waar hij makkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer.

Kan ik een baan hebben naast de internship?

Nee. Je kunt geen baan hebben terwijl je in IMI bent.

Kan ik verkering hebben tijdens de internship?

Nee. Als je in een relatie bent voor je naar IMI komt vragen we je dat je alleen communiceert via geschreven brieven. Als je verkering hebt met iemand die in Amsterdam woont moet dit duidelijk aangegeven worden op je aanmeldingsformulier. Het internship is bedoeld als een tijd van toewijding met zo min mogelijk andere dingen die je aandacht vragen. 

Informatie:
Robin van Ommen
IMI Fall 2009
Kadijksplein 18
1018 AC Amsterdam
Nederland

email: robinvanommen@ihop.org

Actueel[toon alles]
Activiteiten[toon alles]