Interactieve workshop    

Zondag,  25 november 2012 

Momenteel zijn er geen data ingeroosterd, wanneer u zich aanmeldt op de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.




WORKSHOP - 25 november 2012

De bijeenkomsten genoemd op deze pagina hebben als doel de kerk, het lichaam van Christus toe te rusten.

In deze laatste van een serie van 3 interactieve workshops staat volgend thema centraal staan:

“Gezonde relaties binnen en buiten Gods Koninkrijk”

Onderwerpen die in deze workshops aanbod zullen komen zijn:

♦    Wat is een gezonde relatie bijbels gezien?
♦    Hoe kunnen wij, voor zover het van ons afhangt, vrede houden met alle mensen?
♦    Hoe gaan wij om met conflict situaties?

Je zult begrijpen dat begrippen als liefde, vergeving, verzoening, respect, vertrouwen en communicatie niet onbesproken kunnen blijven.

Deze interactieve workshops zijn geschikt voor een ieder die bereidt is te kijken naar zijn/haar aandeel in relaties om daar vervolgens wat mee te gaan doen. 

Maarten Bruynes uit Delden die werkzaam is voor Jeugd Met Een Opdracht ‘Twente’ zal deze workshops i.s.m. Huis van Gebed Twente verzorgen.

24-7 Gebed
In deze tijd is God plaatsen aan het oprichten waar Zijn naam 24 uur per dag wordt aangeroepen (
Hand 15:16-17, Amos 9:11-15).
Over de hele wereld zijn al honderden van deze plekken aan het ontstaan. IHOP ( International House Of Prayer www.ihop.org ) in Kansas City is daar een geweldig voorbeeld van. Wij geloven dat God ook in Twente zo’n plek wil oprichten. 

Hieronder een video-impressie van het gebedshuis in Kansas City.


Het vuur op het altaar moet steeds blijven branden, het mag niet doven.
Leviticus 6:6


Als we terrein willen innemen voor Christus, het geestelijke klimaat en onze cultuur willen veranderen, hebben wij Zijn tegenwoordigheid nodig. Dan kan het worden “op aarde zoals het in de hemel is” (Matt 6:10).
Maar voordat het zover kan komen zullen we eerst moeten leren hoe te bidden vanuit Zijn hart, Zijn perspectief. We moeten als het ware opklimmen naar de hemel… In de Geest zijn we al gezeten met Hem op de troon.
Echter ons verstand, gevoel, emoties weerhouden ons er nog zo vaak van om vanuit die plek te leven (
Kol 3:1-3). Dat is ook de reden waarom we veranderd moeten worden in ons denken (Rom 12:2).

Lofprijs en aanbidding is een van God gegeven sleutel om door te breken en poorten te openen naar Zijn aanwezigheid.
Psalm 22 zegt dat de Heer troont op de lofzangen van Zijn volk. Letterlijk staat er dat Hij troont ‘in’ de lofzangen van Zijn volk. D.m.v. aanbidding brengen we de Koning binnen! We willen zo graag zien dat de combinatie van muziek, zang en gebed zoals David die instelde, hersteld gaat worden in Nederland.

Maar we willen niet alleen de tijd besteden aan studie. Na de workshop hebben we ook ruim de tijd om elkaar te leren kennen tijdens een maaltijd. Het is goed om relatie te hebben. Om éénparig te kunnen bidden en aanbidden zullen we net als de eerste gemeente elkaar moeten kennen van hart tot hart (
Hand 2:46). 

 

foto en muziek impressie van workshop en Love Encounter

Na de maaltijd is er dan 's avonds de Love-Encounter. Er zal dan ruimte zijn voor allerlei vormen van creatieve uiting. Muziek, dans, vlaggen, schilderen. Wat het ook is dat jij graag doet om de Here God te eren en te verhogen. Ons doel is een ontmoeting met de Allerhoogste, onze Geliefde, de Bruidegom; Jezus!

Programma:

Workshop:           15.00 uur - 17.00 uur
Maaltijd:              17.00 uur - 19.00 uur
Love Encounter:  19.00 uur - 22.00 uur
 

14.30 uur Ontvangst met koffie
15.00 uur Workshop: Interactieve workshop rondom een thema.
17.00 uur Gezamenlijke maaltijd / relatie
19.00 uur Worship: Love Encounter 
22.00 uur Open einde 

Worship: Love Encounter van 19.00 uur - 22.00 uur in de Hofzaal  


Foto: Love-Encounter 6 juli 2008

De gezamenlijke kerk, de bruid van Christus. In eenheid een ontmoeting met de Allerhoogste, onze Geliefde, de Bruidegom: Jezus!

Kernwoorden: muziek, zang en gebed.

  Video Archief Love-Encounter


Kosten:
Om de kosten te dekken wordt voor de workshop per keer een bijdrage gevraagd van € 10,- per persoon. Deze bijdrage kan aan de zaal worden voldaan. De Love Encounter 's avonds is vrij toegankelijk, wel wordt er dan een collecte gehouden.

Locatieadres:
De Kroeze Danne 
Kappelhofsweg 14
7495 RN Ambt Delden
 


Klik op de blauwe speld in de kaart voor een routeplanner.


Grotere kaart weergeven 



Eric Abbink    +31 (0)643888840 e-mail